K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Charitní ošetřovatelská služba

Ošetřovatelská služba vznikla krátce po založení hospice jako takového. V současné době je jednou ze služeb nabízených v rámci Oblastní charity Rajhrad. Ošetřovatelská služba vyjede za pacientem domů a zajistí ošetření bez nutnosti hospitalizace. Služba je na lékařský předpis a proto je pro zájemce bezplatná, ale je třeba, aby byla lékařem indikována.

 Ošetřovatelská a pečovatelská služba tvoří ucelený komplex služeb pro zajištění bezproblémové péče v domácím prostředí klienta.

 Charitní ošetřovatelská péče je definována jako zvláštní ambulantní péče poskytovaná jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním, lidem tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci, která je poskytována v jejich vlastním sociálním (domácím) prostředí. V rámci ošetřovatelské péče se provádí výkony ošetřovatelské péče. Služba je poskytována na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře při hospitalizace člověka v nemocnici. Při indikace lékařem je péče hrazena ze zdravotního pojištění. Ošetřovatelská péče je poskytována 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin.

 V rámci ošetřovatelské péče lze provést např.:

  • měření krevního tlaku a pulsu,
  • aplikace injekcí, inzulínu,
  • odběry krve a biolog.materiálu,
  • pravidelná příprava a podávání léků,
  • převazy /vč.bércových vředů/,
  • ošetřování stomií /vývodů/,
  • cévkování žen,
  • rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových příhodách,
  • podání infuzní terapie, péče o onkologicky nemocného atd..

Domácí hospicová péče

Zahrnuje péči o klienty v preterminálním a terminálním stádiu života. Tato forma je poskytována obvykle klientům, u kterých je choroba v terminálním stádiu. Pracovníci ošetřovatelské péče se snaží zajistit odbornou pomoc a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých.