K Vám

 

Mobilní hospic sv. Jana

 

Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní pečovatelská služba

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba Rajhrad začala klientům své služby poskytovat v roce 2007, nejprve v Rajhradě a blízkém okolí, později i ve vzdálenějších obcích. Pečovatelská služba zajišťuje sociální složku péče o občany, kteří si nemohou samostatně zajistit nutné sociální úkony - příprava stravy, domácí práce, nákupy, vyřizování úředních věcí, atd. Poskytovaná služba je sociální službou registrovanou u JMK, je řízena standardy kvality.

Charitní pečovatelská služba je terénní služba, poskytovaná uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Tato služba je poskytována na základě sepsané smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Provozní doba pečovatelské služby je pondělí - pátek  07.00- 17.00, tato doba je také určena k podávání veškerých potřebných informací po telefonu.

Ve večerních hodinách a víkendech a svátcích je pečovatelská  služba poskytována po individuální dohodě s klientem a podle sociální potřebnosti klienta. 

 Pro koho je CHPS určena:

 • pro osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, seniory

Posláním charitní pečovatelské služby:

 • je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci, z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty zdraví, zůstat rovnocenným členem společnosti,
 • poskytovat kvalitní a odborný komplex pečovatelských služeb,
 • umožnit žít nezávisle v přirozeném prostředí svého domova a přitom být v kontaktu s ostatními lidmi,
 • naplnit individuální sociální potřeby uživatelů,
 • předejít vyloučení ze společenského života.

Cílem charitní pečovatelské služby je:

 • zlepšení kvality,
 • umožnit zůstat klientovi co nejdéle v domácím prostředí,
 • snažit se vycházet z individuálních potřeb uživatelů služeb,
 • pomáhat a podporovat uživatele v tom, aby mohl žít stejně jako jeho vrstevníci,
 • poskytovat služby sjednané, tak i služby dle aktuálního přání a potřeby uživatelů,
 • poskytovat odborné sociální poradenství.

Principem charitní pečovatelské služby je:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti,
 • individuální potřeba služby u každého klienta,
 • respektování a ochrana práv klienta

Pečovatelskou službu poskytujeme v Rajhradě a okolních obcích. Službu si klient hradí dle ceníku. Péče je poskytovaná na základě písemné dohody mezi klientem a naší organizací.

Poskytované úkony v rámci pečovatelské služby:

 • pomoc při podání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání,
 • pomoc při samotném pohybu,
 • pomoc při přesunu na lůžko, vozík atd.,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při základní péči o ruce,
 • pomoc při použití WC,
 • dovoz, donáška jídla,
 • příprava a podání jídla,
 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • údržba spotřebičů,
 • zajištění nákupů,
 • pochůzky,
 • velký úklid neudržovaného bytu.
 • základní sociální poradenství

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.pdf

Ceník úkonů pečovatelské služby od 1.4.2014