K Vám

 

Mobilní hospic sv. Jana

 

Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní pečovatelská služba

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Dobrovolnické centrum


 • je součástí sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno (dále jen DCHB), která vznikla v roce 2002. O rok později byla Diecézní charitě Brno udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace v oblasti dobrovolnické služby. V roce 2006 se zmiňovaná síť stala stavebním kamenem pro další projekt “Dobrovolnictví - nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci”,
 • se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů OCH Rajhrad,
 • přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních služeb.

Poskytované služby

Dobrovolníci pomáhají dle potřeby, a to pravidelně či jednorázově bez nároku na finanční odměnu. Jejich stěžejním posláním je dělat společníky pro pacienty hospice:

 • čtení pacientům, hraní her, zpívání, povídání,
 • procházka po parku,
 • drobný nákup,
 • realizace táboráku, koncertů, vernisáží, atd.,
 • péče o květiny v pokojích, na chodbách v zahradě,
 • výroba a umístění výzdoby,
 • pomoc s administrativou,
 • sbírkové akce (Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic, atd.),
 • jednorázové dobročinné akce (sbírka šatstva, benef. koncerty, atd.),
 • pomoc při živelných pohromách – krizový tým dobrovolníků.

Naším dobrovolníkům nabízíme:

 • odborné zaškolení,
 • supervize, průběžné doškolování,
 • pomoc koordinátorky dobrovolníků, psychologa a duchovního při jakýchkoli otázkách ohledně práce v hospici,
 • možnost účastnit se zadarmo školení pořádaných v edukačním centru hospice,
 • příjemné zázemí místnosti pro dobrovolníky,
 • proplacení jízdného a obědy za zaměstnaneckou cenu,
 • motivační výlety,
 • potvrzení pro školy a zaměstnavatele o dobrovolnické činnosti.