K Vám

 

Mobilní hospic sv. Jana

 

Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní pečovatelská služba

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Pořádané akce pro pacienty

 - pravidelné

úterý v 15,30 mše svatá v kapli
středa v 14,30 canisterapie
čtvrtek v 15,00 výtvarná činnost ve společenské místnosti

 

 - nepravidelné

1x měsíčně koncerty
2x ročně táborák
Aktivity, které probíhají každý týden, mohou proběhnout jen díky dobrovolníkům, kteří v danou dobu mohou do hospice přijít. Jejich velká pomoc je například u dopomoci klientům na místo, kde se určitá aktivita koná (kaple, společenská místnost, podesta, ale i park před hospicem). Mnoho klientů má omezený pohyb a je závislých na pomoci druhých. Klienti upoutaní na lůžko se jednotlivých aktivit mohou také účastnit. Jejich přemístění je umožněno díky pojízdným postelím, takže dobrovolníci je na dané místo bez problémů přepraví (vše probíhá za dohledu personálu).
 
Canisterapie je terapie, která využívá blahodárného působení (speciálně vycvičeného) psa na psychické zdraví klientů. Pes je nejen společníkem, ale i tím, kdo doplňuje citové potřeby klientů, protože si jej mohou pohladit, pomazlit se, mít s ním blízký kontakt. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je prozatím jediným hospicem, který tuto službu nabízí a setkává se s pozitivní odezvou jak u klientů, tak personálu. I tato služba probíhá díky dobrovolné službě, kterou nám obětavě poskytuje paní Alexandra Bučková se svým psem Benem.

Dobrovolníci jsou také velmi potřební v případě výtvarných prací, kde pomáhají klientům s výrobou různých věcí z papíru či jiného materiálu. V čase Vánočním a Velikonočním se snažíme výrobky tématicky zaměřit a přiblížit klientům domácí atmosféru (např. pečením cukroví, výrobou velikonočních či vánočních přání apod.).

Též účast na mši sv. zajišťují dobrovolníci, kteří pravidelně přicházejí, aby svezli klienty do místní kaple.

Každý si u nás může najít své místo: může být společníkem klientů a chodit si s nimi povídat, může si vybrat některou z pravidelných aktivit a na tu docházet nebo je i možnost nabídnout své služby v hospici i mimo práci s pacienty.

Mimo pravidelné aktivity

nabízíme klientům další varianty trávení volného času v hospici.

V teplých měsících je možné klienty vzít do parku a to i v případě, že jsou upoutáni na lůžko. Je to umožněno díky bezbariérovému přístupu a pojízdným postelím. Dobrovolníci mohou vzít tedy klienta na chvíli na čerstvý vzduch a povídat si s ním mimo nemocniční pokoj.

Během letních dnů také pořádáme malé táboráky, kde se sejdou nejen klienti a dobrovolníci, ale i personál a společně opékají špekáčky a zazpívají si. Klienti hospice tak mohou být přítomni takových aktivit, které jsou součástí běžného života většiny z nás.

Zimní měsíce nám nedovolují opouštět prostory hospice, proto se pacientům snažíme zpříjemnit volný čas například různými koncerty, které probíhají přibližně jednou za měsíc. Zde je také prostor pro dobrovolnou službu i pro ty, kteří se necítí na to, aby za pacienty chodili pravidelně, ale přesto by chtěli podat pomocnou ruku – má-li někdo možnost přijet se scholou a zazpívat, udělá radost mnohým pacientům.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jako dobrovolníci docházejí do hospice již několik let a jejich jména nejsou nijak známá, přesto se zapisují do srdcí mnohých pacientů a za jejich čas a energii jim patří velký dík.

Děkujeme všem scholám, základním uměleckým školám a mateřským školám, které nás navštívily.

Vyberte:
Nebyly nalezeny žádné akce.