K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Co nabízíme dobrovolníkům

 Osobnostní růst

Důvodů proč se stát dobrovolníkem může být mnoho. Možná je to potřeba posunout se někam dál nebo chcete začít něco nového. S jistotou však můžeme říct, že zážitky z dobrovolnické aktivity jsou skvělou příležitostí k obohacení ducha.

 Zázemí a podporu

Dlouholeté zkušenosti práce s lidmi přetavujeme i do vztahu s dobrovolníky. K dispozici je příjemná společenská místnost, zkušená koordinátorka a psycholožka, jejichž znalostí můžete svobodně využít dle potřeby.

Pravidelně pořádáme supervize – skupinové nebo individuální odborně vedené rozhovory k prohlubování kvality odvedené práce.

 Vzdělávání a zkušenosti

Nabízíme možnost účastnit se kurzů našeho Edukačního centra na témata jako je demence, paliativní péče a podobně. Nabyté znalosti vám pomohou jak při styku s klienty, tak i v osobním životě.

V neposlední řadě se setkáváme se zájmem o vystavení různých potvrzení o praxi, které při dobré zkušenosti rádi sepíšeme.

 Finanční bonusy

Vážíme si vašeho času a energie, kterou vkládáte do svých aktivit v našich službách. Proplácíme jízdné do Rajhradu, po 4 hodinách dobrovolnické činnosti nabízíme oběd za výhodnou cenu a dokonce umožňujeme úlevy na dani.

 Zábava a mezilidské vztahy

Jsme církevní organizace, ale vítáni jsou u nás všichni, kteří chtějí respektovat ostatní a vzájemně se obohacovat. Nové kontakty a mezigenerační setkání člověka posouvají dál. V rámci utužení vztahů pořádáme různé společenské akce a oslavy jubileí.
Vyberte:

AKTIVITY stacionáře pro veřejnost Chvalčov

AKTIVITY stacionáře pro veřejnost Chvalčov

„Aktivity“ jsou určeny lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně!

Místo: Chvalčov
Termín: 3. 1. 2017 — 30. 6. 2018