K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Duchovní péče

Posláním charity je šířit nezištnou lásku vůči bližním bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti nebo vyznání.Duchovní péče je tak integrální součástí charitní činnosti. V centru jejího zájmu je člověk jako bytost hledající smysl, toužící po lásce a přijetí a mnohdy nacházející Boha v místech nebo situacích, ve kterých by to nečekal.

Duchovní péče probíhá v intencích dohody mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR a podle pokynů brněnského biskupa.

Duchovní péče je nedílnou součástí hospicové péče, protože ke každému člověku kromě fyzické složky neodmyslitelně patří i stránka psychologická, sociální a spirituální. Hospic jako charitní zařízení respektuje dohody mezi Českou biskupskou konferencí,  Ekumenickou  radou  církví  ČR, snaží se vnášet do každodenní praxe Kodex charitního pracovníka spolu s Dokumenty II. Vatikánského koncilu. Duchovní služba je vykonávána s pověřením brněnského  biskupa.

Na první pohled se může zdát, že je duchovní služba určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe však ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý nemocný má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Prioritní je individuální duchovní služba nemocným u lůžka, která nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení, u praktikujících věřících modlitbu, čtení Bible. Jenom biskup nebo kněz může nemocnému udělit svátost smíření a nemocných (před II. Vatikánským koncilem se používalo výrazu „poslední pomazání“). Vřele doporučujeme promluvit o svém onemocnění s knězem ve své domovské farnosti a zajímat se o informace týkající se svátosti nemocných, např. si prostudovat o svátosti nemocných následující webové stránky: http://www.katolik.cz/codelatkdyz/pomaz_uvod.asp a http://catholica.cz/svatosti-05.pdf. Vždy respektujeme přání nemocného, jeho stupeň víry i jeho aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je spirituální služba nabízena pacientovým blízkým, popř. pozůstalým, cítíme zodpovědnost i za pracovníky hospice vystavené velké zátěži, která může vést až k tragickému „vyhoření“.

Každé úterý bývá v  hospicové kapli sloužena bohoslužba tvořená společenstvím nemocných, jejich blízkých, zdravotníků a zaměstnanců hospice, dobrovolníků i lidí z Rajhradu. Při liturgickém slavení se vzájemně prolínají světy nemocných, lidí doposud zdravých i těch, kteří již odešli z tohoto světa. V pracovní dny se zaměstnanci hospice scházejí v  kapli k polední modlitbě a ke krátkému zamyšlení nad Písmem svatým.

Duchovní službu zajišťuje a svátosti převážně uděluje nemocniční kaplan P. Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc., se kterým spolupracuje sestra Hyacinta z Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.