K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Lékařská a ošetřovatelská péče

Specializovaná paliativní péče je v rajhradském hospici poskytována na dvou odděleních o celkovém počtu 50 lůžek. Téměř třetina je umístěna na jednolůžkových pokojích. Část oddělení B je uzpůsobena pro intenzivní ošetřovatelskou péči – na těchto lůžcích jsou umístěni nemocní v persistentním vegetativním stavu a ti, kteří vyžadují intenzivnější ošetřovatelský režim s uplatněním konceptu bazální stimulace. Zapojení rodiny a blízkých nemocného do péče je se samozřejmostí nabízeno a vítáno – spolupráce při hygieně, dopomoc s jídlem, samotná příprava vlastního jídla, na které je pacient zvyklý, atd. Rodina se tak v určité míře stává pod vedením zdravotníků součástí týmu. Blízké osoby tak nemusejí stát se založenýma rukama, ale mohou se samy připojit a pomoci nemocnému ke kvalitnějšímu životu.

Cílem paliativní léčby a péče je nejlepší dosažitelná kontrola příznaků onemocnění. Snažíme se naplnit individuální potřeby nemocného (s ohledem na možnosti zařízení i spolupacienty). Péče je poskytována multidisciplinárním týmem - tvořeným zdravotními sestrami, lékaři, psychologem, sociálním pracovníkem, duchovním a pomocným zdravotnickým personálem. Jádro zdravotní části týmu tvoří zkušený ošetřovatelský personál a lékaři se specializací ve vnitřním lékařství, geriatrii, anesteziologii a léčbě bolesti. Konzilia dalších odborností jsou smluvně zajištěna u lůžka nemocného nebo ambulantně se spolupracujícími pracovišti akutní péče v regionu (především FN U Sv. Anny Brno, FN Brno, MOÚ Brno).

Stav nemocných se mnohdy velmi rychle mění s nutností kvalifikovaně reagovat. Proto je jednou ze základních podmínek provozu hospice i vzhledem k rozsáhlejšímu lůžkovému fondu nepřetržitá přítomnost lékaře 24 hodin denně (model ústavních pohotovostních služeb).