K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Pro koho je hospic určen

Hospic pečuje o nemocné v závěru života. Stejně tak poskytuje péči a podporu jejich blízkým. Většinou se jedná o péči v posledních týdnech až měsících života, případně diagnosticko-terapeutické pobyty se snahou intervenovat komplexní obtíže nevyléčitelně nemocných a navrátit je zpět do původního pečujícího prostředí.

Nejčastěji se jedná o pacienty s uvedenými diagnózami:

 

  • pokročilá stádia nádorových onemocnění,
  • pokročilá stádia onemocnění nervové soustavy s postupným zhoršováním klinického stavu (např. syndrom demence, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, stavy po těžkých formách cévních mozkových příhod, komatické stavy s projevy multiorgánového selhání apod.),
  • terminální stádia imobilizačního syndromu,
  • syndrom geriatrické deteriorace
  • terminální stádia chronických onemocnění srdce, ledvin, trávicího a dýchacího traktu.

Základními podmínkami, které daná onemocnění a stavy spojují, jsou:

  • u nemocného není možná nebo byla vyčerpána kauzální léčba, umožňující vyléčení
  • pacient a jeho rodina jsou s touto skutečností srozuměni – nemůže-li pacient dát souhlas z důvodu zdravotního stavu, odesílající lékař tuto skutečnost odůvodní v žádosti
  • onemocnění pacientovi působí vážné obtíže, je zapotřebí péče multidisciplinárního paliativního týmu
  • při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že má pacient před sebou život v řádu týdnů až několika měsíců – pokud za pobytu v hospici zůstává stav dlouhodobě (měsíce) stabilní a potřeby nemocného nevyžadují péči multidisciplinárního týmu hospice, je hledáno v diskusi s nemocným a jeho blízkými adekvátní řešení.

Kategorizace přijímaných nemocných:

Terminální paliativní péče
• Pacient kategorizovaný do tohoto režimu na předchozím pracovišti, předpokládaná prognóza ve dnech, týdnech, ev. měsících
• Postupy paliativní léčby, doprovázení, podpora rodiny

Rozšířená paliativní péče
• Pacient, který dle žádosti a informace z předchozího pracoviště je ve velmi špatném stavu, může být přechodně i stabilizován, nicméně prognostické ukazatele jsou nepříznivé,  předpokládané životní  prognóza do 12 měsíců.
• Naší snahou je intervence situace a stav stabilizovat, tedy i fyzioterapie, dle možností nemocného, rozumná preskripce s redukcí polypragmázie, výživa a hydratace nemocného dle stavu a potřeby, pravidelné hodnocení stavu v etapových epikrízách. Pokud se stav nemocného stabilizuje natolik, že je možná (resp. vhodná) péče  jiném prostředí (DpS, domácí pobyt v péči rodiny), je tento postup řešen rozhodováním multidisciplinárního týmu, v diskusi s pacientem a jeho rodinou.