K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Psychologická péče

Součástí hospicového multidisciplinárního týmu je i psycholog. Období progrese vážného onemocnění a čas umírání je životní etapou nesmírně náročnou jak pro pacienta samotného, tak pro jeho rodinu a blízké. Psycholog je jedním z těch, kteří jim v tuto chvíli stojí na blízku a nabízí své provázení a podporu. Práce psychologa v hospici je rozdělena do čtyř hlavních oblastí: práce s pacientem, rodinou, personálem a práce s dobrovolníky hospice.

Práce s pacientem

Jde především o navázání vztahu důvěry vytvářejícího prostor pro emoční podporu pacienta, který má možnost hovořit o svých pocitech, myšlenkách, obavách, těžkých otázkách a nejistotách. Psycholog pacientovi pomáhá adaptovat se na stávající situaci a hospicové prostředí, prostřednictvím podpůrné psychoterapie ho povzbuzuje k vyjádření a řešení obtíží a zatěžujících témat jeho života.Je především aktivním naslouchajícím a věnuje se tématům, která pacient přináší. Těžiště práce s pacientem je v rovině individuálních rozhovorů.Obohacením jsou však i skupinové aktivity, na kterých se psycholog podílí a které mají pro určitý typ pacientů velký význam. Pravidelně jednou týdně se scházíme s pacienty, dobrovolníky a nezřídka i některými pacientovými rodinnými příslušníky k tzv. společenskému odpoledni. Jde převážně o různé typy rukodělných či výtvarných činností, jejichž účelem je především zamezení sociální izolace, smysluplné využití času, vzájemná podpora pacientů i prosté odreagování se od všeho toho těžkého, s čím je pacient nutně konfrontován.

Práce s rodinou

Psycholog podle individuální potřeby a v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem nabízí podporu i rodinným příslušníkům pacienta.Ti nejčastěji přicházejí celou situaci znovu pobrat, ventilovat své emoce a orientovat se v nich, konzultovat svá rozhodnutí, nechat si poradit v konkrétních otázkách týkajících se především kontaktu s pacientem. Psycholog se může stát jakýmsi prostředníkem prohloubení komunikace pacienta a rodiny. V případě potřeby zůstává v kontaktu s rodinou i poté, co se z doprovázejících stanou pozůstalí.

Práce s personálem

V rámci pravidelných multidisciplinárních týmů i individuálních pohovorů je psycholog k dispozici personálu v problémech komunikace a řešení problémů konkrétních pacientů, svým vhledem může obohatit pohled personálu na pacienta a napomoci úspěšněji a efektivněji péči. Je v osobním každodenním kontaktu se zdravotnickým personálem a podílí se dle svých možností na vytváření atmosféry plodné spolupráce a prevenci syndromu vyhoření.

Práce s dobrovolníky hospice

Psycholog se aktivně podílí na výběru nových dobrovolníků, na jejich výcviku i průběžném vedení v rámci supervizí. Pomáhá dobrovolníkům řešit obtížné situace a směřovat jejich službu k těm pacientům, kteří jsou schopni z ní nejvíce profitovat.

Psycholog se aktivně účastní také edukační činnosti na půdě Edukačního centra hospice i mimo něj v rámci odborných seminářů, konferencí a výuky studentů.Věnuje se také stážistům, kteří do hospice přicházejí načerpat zkušenosti.