K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Pobytová odlehčovací služba je poskytována v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Je určena nemocným v terminálním (závěrečném) stádiu života, u kterých zdravotní stav neumožňuje zajištění dostatečné péče v domácím prostředí, ale současně nevyžaduje hospitalizaci na akutním zdravotním lůžku. Klientům je vždy současně poskytována i zdravotní paliativní hospicová péče. Snahou služby je nabídnout prostor pro doprovázení klienta blízkými v tomto zásadním životním období. Služba není věkově omezena, kapacita je 50 lůžek.

Předmětem odlehčovací služby je poskytování úkonů péče:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  • poskytnutí ubytování

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • sociálně terapeutické činnosti

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • aktivizační činnosti

S každým klientem je uzavírána individualizovaná smlouva o péči a vypracováván plán péče. Spolupráce s rodinou a blízkými při péči je vítána.

Zde se můžete dozvědět více o komplexní sociální péči  v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

Pro přijetí do odlehčovací služby v hospici jsou podstatná zdravotní indikační kritéria. Proto při podávání žádosti o přijetí je třeba spolupráce klienta (respektive pečujících blízkých) a ošetřujícího lékaře, který doporučí vhodnost hospicové paliativní péče.

Vice viz podrobnosti na této stránce.