K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Sociální poradenství

Naší snahou je vytváření podmínek pro důstojné a klidné doprovázení těžce nemocných a umírajících blízkými, podpora doprovázejících a podpora pozůstalých. Cílem služby je zvýšení kompetencí pečující osoby  v oblasti ošetřovatelských i komunikačních dovedností ve velmi specifické situaci těžké nemoci, psychosociální podpora pečujících, obecná podpůrná komunikace, ocenění. Služba je poskytována zdarma, na její realizaci se podílí tým pracovníků hospice – sociální pracovnice, psycholog, lékař.

Na poradnu se také obrací rodiny seniorů, u kterých v souvislosti se změnou zdravotního stavu došlo k významnému posunu v potřebě soustavné ošetřovatelské péče. Poradenská činnost se v tomto případě zaměřuje na orientaci v možnostech a nabídce sociálních služeb a zprostředkování kontaktu na poskytovatele. Z kontaktů s klienty se ujišťujeme, že s takto systematickou orientaci v nabídce a reálných možnostech sociálních služeb pro seniory a klienty se zdravotním handicapem se jinde nesetkávají.

Poradenství je poskytováno zdarma.

Základní sociální činnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.