K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Mobilní hospic sv. Jana

Mobilní hospic sv. Jana poskytuje domácí hospicovou péči, která vychází vstříc přáním nevyléčitelně nemocných lidí strávit konec svého života v domácím prostředí obklopeni rodinou a známými navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu. Jedním z nejdůležitějších aspektů je zachování lidské důstojnosti umírajícího člověka. Hlavním předpokladem je fungující rodinné zázemí. Členové rodiny s pracovníky domácí hospicové péče vytváří sehraný tým, ve které panuje vzájemná důvěra a pochopení.

Do péče domácího hospice jsou přijímáni pouze ti nemocní, u kterých byla vyčerpána kauzální léčba a další léčba a péče je zaměřena na mírnění potíží, které způsobuje základní onemocnění, tišení bolesti a emociální podporu nemocného a jeho rodiny.

Před přijetím:

Kritéria přijetí do domácího hospice sv. Jana:

  • pacient i rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a porozuměli závažnosti a prognóze  nemoci
  • pacient si přeje péči v domácím prostředí a rodina jeho přání respektuje
  • neexistují závažné zdravotní, sociální nebo jiné důvody ze strany rodinných příslušníků omezující možnost péče doma
  • rodina zná možnosti mobilního hospice  a principy paliativní péče
  • v rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít zodpovědnost za péči o pacienta, rodina je schopna  a ochotna zajistit celodenní péči.

Domácí hospicová péče je poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře pacienta (praktický lékař, ambulantní specialista – např. onkolog).

Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko - ošetřovatelský tým. Rodina může požádat o spolupráci psychologa, sociálního pracovníka i duchovního. Sestry mobilního hospice mají pravidelně pohotovost a jsou pacientovi a jeho rodině k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Sestry mohou v případě potřeby navštívit klienta i v nočních hodinách, telefonická konzultace kdykoliv je samozřejmostí. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu lze pacienta umístit do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kam ho mohou doprovázet rodinní příslušníci, pro které jsou připraveny hostinské pokoje.

Kontakt:

Mobilní hospic sv. Jana

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

Bc. Ivona Kuchaříková - vedoucí sestra

mobil: 734 435 127, e-mail: ivona.kucharikova@rajhrad.charita.cz

Žádost o přijetí klienta do Mobilního hospice sv. Jana si můžete stáhnout přímo zde:

Žádost o přijetí do mobilního hospice sv. Jana - formát word

Žádost o přijetí do mobilního hospice sv. Jana - formát pdf

Informovaný souhlas pacienta - formát word

Informovaný souhlas pacienta - formát pdf