K Vám

 

Mobilní hospic sv. Jana

 

Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní pečovatelská služba

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6. ledna v den Zjevení Páně hrály hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili Ježíšovi a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato - symbolizující tři znaky moci a poslání Ježíše Krista.

O několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za domem, u každých dveří zazpívaly a posvěcenou křídou napsaly tak dobře známé K + M + B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály křestních jmen králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos.

Novodobá Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000. Neměla ještě celorepublikový rozměr, konala se pouze na území olomoucké arcidiecéze. Díky pozitivní reakci ze strany veřejnosti se o rok později stala celostátní akcí. Jejím cílem je nejenom získání financí, které pomohou lidem v nouzi, ale zároveň posun v myšlení lidí směrem k solidaritě a sociálnímu cítění, o čemž svědčí rok od roku se zvyšující počet dobrovolníků, kteří se podílí na jejím organizování.

S Tříkrálovou sbírkou se pojí celá řada doprovodných akcí, jako např. požehnání koledníkům od otce biskupa v katedrále na Petrově, kolednická pouť vedení Diecézní charity Brno na Biskupství brněnské a Magistrát města Brna. Od roku 2008 se v Městském divadle Brno pravidelně koná Tříkrálový koncert přenášený Českou televizí. Koncert je věnovaný tříkrálovým koledníkům a jejich asistentům, kterým tak Charita ČR vyjádřuje svůj dík za jejich obětavou práci.

Tříkrálová sbírka 2016

Využití Tříkrálové sbírky 2015

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v obcích OCH Rajhrad