K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Monika Rajmová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 734 694 346    8hAs1Z2jWczy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Ľubica Ralbovská

sociální pracovník - Azylový dům Břeclav
Tel: 519 372 719, 731 534 351    7nosTZ2jWeoy.ca7VX~l837dWokmYZhaa8kmb
Oblastní charita Břeclav

Milan Řezníček

koordinátor programů pro I st.ZŠ Centrum primární prevence Vrakbar
Tel: 567 304 802    cknuSZh45buvRf56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Bc. Eva Rosová

vedoucí pečovatelské služby Kostelec
Tel: 730 571 166, 736 523 632    0onh8~igc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Jihlava

Jitka Rotterová

asistentka vedoucího Služeb Brno
Tel: 545 426 620    5bGuRWhgamrB5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno - Služby Brno

Kateřina Rozbořilová, DiS.

sociální pracovnice oddělení B, kontakt s žadateli o přijetí do hospice sv. Josefa
Tel: 739 328 573, 547 232 223    68Go87d7TkBJS~ha7hIkQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Ilona Rulíšková

vedoucí mzdová účetní
Tel: 545 426 626, 734 435 024    4eBxRWhm7bFu5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Ladislav Růžička

správce majetku
Tel: 736 523 641, 567 563 671    78qs9-5nTkHJZ1a7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Lucie Růžičková

sociální pracovnice - vedoucí
Tel: 731 646 977    _hEkU.54Xnpy.77_VX~r52ef4gkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Radka Růžičková

vedoucí Rodinného sociálního asistenta
Tel: 604 294 189    ~hqs4.o7%bFDV.j6LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Mgr. Radka Růžičková

zástupce ředitele, manažer pro řízení lidských zdrojů, vedoucí Centra služeb II.
Tel: 604 294 189    ~8quRWhmgbpu5f56LTMx58cgT-uk87j7T-M
Oblastní charita Znojmo

Ing. Vladislava Růžičková

HR manažerka, projektová manažerka
Oblastní charita Jihlava

Radka Rybníkářová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 370   
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Jitka Rymešová

koordinátorka Osobní asistence
Tel: 604 707 395    -lnCZcj_9-rjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč

Lucie Rymešová, DiS.

koordinátorka Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy
Tel: 568 828 766, 776 048 198, 608 946 179    ZfGjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Třebíč