K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Jiřina Večeřová

ředitelka Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223    5bEs4Z2n0-rB5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Ing. Věra Šustová

personalistka, asistentka ředitelky
Tel: 737 220 085    c.EkOckkahIkQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

Oddělení A - hospic, 1. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 473   
Oblastní charita Rajhrad

Oddělení B - hospic, 2. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 472   
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Marie Konzalová

vedoucí sociálních služeb DLBSH sv. Josefa
Tel: 737 230 774, 547 232 223    88EsVWag9snv5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Jana Křížová

sociální pracovnice oddělení A a Mobilního hospice sv. Jana
Tel: 739 389 268, 547 232 223    58AkO9haghIkQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

Kateřina Rozbořilová, DiS.

sociální pracovnice oddělení B, kontakt s žadateli o přijetí do hospice sv. Josefa
Tel: 739 328 573, 547 232 223    68Go87d7TkBJS~ha7hIkQOQjWcuBR22938Es-Z29g
Oblastní charita Rajhrad

P. Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc.

nemocniční kaplan
Tel: 731 428 336   
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Lenka Salajková

vedoucí služby, sociální pracovnice a staniční sestra CHB sv. Luisy
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Erika Doležalová

vedoucí fyzioterapie
Tel: 547 232 223, 731 124 471    ~.ukS7baa8poM6ek_bpjGKh75aEkUW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Ivona Kuchaříková

vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Lucie Nečasová

vedoucí charitní ošetřovatelské služby
Tel: 737 220 084    7npsVWd_Y8Fy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Eva Lenochová, DiS.

koordinátor Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 124 470    0onh23dgYaBFRYUS~8wr8Z84YanBZd54Ys
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Ivana Kudelová

vedoucí Edukačního centra
Tel: 547 232 223, 731 402 671    4onxRWamZ.yy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M
Oblastní charita Rajhrad

Mgr. Nikola Vasilevská

vedoucí Nízkoprahového centra Vata
Oblastní charita Rajhrad

Kateřina Zoufalá, DiS.

terénní sociální pracovnice
Tel: 735 794 187, 547 232 223    68Go87d7TsBEWZb7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Rajhrad