Adresář

Asistenční služba sv. Rafaela

Tel.: 736 522 882
Žižkova 3, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Mgr. Vendula Hubáčková - sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Pomáháme lidem s postižením, chronicky nemocným a seniorům, kteří potřebují podporu v činnostech, které nezvládají sami. Službu poskytujeme v rodinném, případně jiném přirozeném prostředí, které si uživatel sám zvolí. Službu poskytujeme lidem bez omezení věku.

Seznam lidí

Mgr. Vendula Hubáčková - sociální pracovnice