Adresář

Odborné sociální poradenství

Tel.: 547 232 223, 737 230 774
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby (pre)terminálně nemocné, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Jarmila Rychnovská - vedoucí odborného sociálního poradenství
Mgr. Dana Klodová - sociální pracovnice oddělení B
Blanka Ohřálová, DiS. - sociální pracovnice
Veronika Blažková, DiS. - sociální pracovnice oddělení A
Bc. Roman Koprivňanský - terénní sociální pracovník
Mgr. Marie Peterková - sociální pracovnice Mobilního hospice sv. Jana