Adresář

P. Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc.

nemocniční kaplan
Tel: 731 428 336    

Eva Žilková

vedoucí domácí zdravotní péče
Tel: 737 220 084     0onhb7bc-onjGKh75aEkUW7%WkvDRW7r

Bc. Kateřina Zoufalá, Dis.

vedoucí odlehčovacích služeb, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 737 230 774     68Go87d7TsBEWZb7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb