K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Charitní pečovatelská služba

V Charitní pečovatelské službě poskytujeme služby seniorům, zdravotně znevýhodněným, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním na území Brno- venkov.

Pomůžeme vám:

 • • při zvládání péče o vlastní osobu
 • • při osobní hygieně
 • • zajistit stravu
 • • zajistit chod domácnosti (drobný nákup, běžný úklid...)
 • • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
 • • se základním sociálním poradenstvím
 • • v rámci půjčovny pomůcek vám poskytneme kompenzační pomůcky

Služba nezahrnuje kadeřnické, pedikérske nebo masérske služby, v případě zájmu Vám rádi zprostředkujeme kontakt na odborníky, kteří za Vámi po domluvě přijedou.

Služba je určena pro:

 • seniory
 • osoby se zdravotním postižením od 18 let
 • osoby s chronickým onemocněním od 18 let
 • osoby s tělesným postižením od 18 let

 Pečovatelská služba není poskytována osobám:

 • komunikujícím pouze za pomoci znakové řeči nebo v Braillově písmu
 • s mentálním postižením
 • nemluvící česky a nemající zajištěného tlumočníka
 • trpící poruchou autistického spektra
 • osobám agresivním
 • osobám vyžadujícím více než 3 hodiny péče denně (pro ně vhodnější služba osobní asistence)

Další informace:

Cíle a působnost služby

Přijetí a ceník

Kontakty