Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Zásady  poskytování služby:

Základní zásady při poskytování péče vyplývají přímo ze zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. Specifické zásady jsou pak důsledkem specifičnosti sociální služby:

Základní zásady:

Ø      Individualizovaná péče a individuální přístup.

Ø      Zachování lidské důstojnosti.

Ø      Podpora samostatnosti a soběstačnosti.

Ø      Posilování sociální začleňování.

Ø      Kvalita péče.

Ø      Respektování osobnosti klienta.

Ø      Zdvořilost, úcta

Ø      Efektivní komunikace