K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Zásady  poskytování služby:

Základní zásady při poskytování péče vyplývají přímo ze zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. Specifické zásady jsou pak důsledkem specifičnosti sociální služby:

Základní zásady:

Ø      Individualizovaná péče a individuální přístup.

Ø      Zachování lidské důstojnosti.

Ø      Podpora samostatnosti a soběstačnosti.

Ø      Posilování sociální začleňování.

Ø      Kvalita péče.

Ø      Respektování osobnosti klienta.

Ø      Zdvořilost, úcta

Ø      Efektivní komunikace