Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Jak požádat o přijetí do Chráněného bydlení sv. Luisy  -  postup

Informace o zařízení, postupu přijetí a o všem dalším, co potřebujete vědět, Vám podá a sdělí vedoucí zařízení Bc. Lenka Salajková každý pracovní den telefonicky na čísle 731 405 543 nebo osobně. Rádi se Vám budeme individuálně věnovat. Možná je i prohlídka zařízení.

K přijetí žadatele do Chráněného bydlení je potřebná a nutná řádně vyplněná „Žádost o poskytnutí sociální služby  - Chráněné bydlení sv. Luisy.“ 

Formulář Žádosti o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení  naleznete ke stažení ve formátu word a pdf v odkazech níže. Formulář si lze též  vyzvednout osobně v zařízení v pracovně sociální pracovnice (2. patro budovy).

Žádost o poskytnutí sociální služby - Chráněné bydlení sv. Luisy - formát word

Žádost o poskytnutí sociální služby - Chráněné bydlení sv. Luisy - formát pdf

Nezbytnou přílohou žádosti je:

*Vyjádření praktického lékaře s přílohami odborných lékařů (psychiatrická zpráva)

*Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka

*Smlouvou o nápomoci stanoveného podpůrce

*Předběžné prohlášení - opatření v očekávání budoucí nesvéprávnosti

*Smlouva o zastoupení členem domácnosti

Jsme si vědomi, že žádost k vyplnění je velmi obsáhlá. V případě, že potřebujete radu či pomoc, obraťte se na sociální pracovnici, která Vám s vyplněním žádosti pomůže.

Vyplněnou žádost můžete přinést osobně nebo zaslat na adresu:

Chráněné bydlení

K rukám sociální pracovnice

Jiráskova 1014, 664 61 Rajhrad

Po doručení žádosti  se bude jejím schválením či zamítnutím zabývat schvalovací komise složená z vedoucího pracovníka, lékaře, sociálního pracovníka, psychologa a zdravotní sestry. Na základě dostupných informací o žadateli komise rozhodne o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů.

V případě zamítnutí žádosti Vám písemnou formou sdělíme důvod.

V případě zařazení do evidence žadatelů Vám tuto skutečnost oznámíme písemnou formou a telefonicky se domluvíme na termínu osobní schůzky. Po zrealizování  této návštěvy, bodovém zhodnocení kritérií pro posouzení žádosti o přijetí do Chráněného bydlení a s ohledem na individuální potřeby a požadavky žadatele Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o výsledku a doporučení z návštěvy plynoucí. Do celé fáze přijímacího procesu je žadatel  maximálně zapojen, poskytované informace a způsob komunikace jsou co nejvíce přizpůsobeny jeho specifickým potřebám.