K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Cílovou skupinou Chráněného bydlení sv. Luisy jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení – jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Rajhrad_I-334

Projevy a důsledky středně těžké demence:

 -       Omezená soběstačnost (celkové zhoršení soběstačnosti, klient se po úpravě stravy s dopomocí dokáže sám najíst, napít, pod dohledem zvládne osobní hygienu, přesun na wc, s dopomocí se obleče atd.).

 -       Omezená mobilita (klient je pohyblivý prostřednictvím kompenzační pomůcky - francouzské hole, chodítka, invalidního vozíku).

 -       Dezorientace  (zapomnětlivost, porucha prostorové představivosti a orientace, dezorientace v prostoru, čase a lidech).

 -       Potřeba pomoci v jednotlivých denních činnostech a aktivitách (klient zapomíná naučené úkony,  jakými jsou oblékání, příprava jídla a hygiena, ztrácí osobních věci).

 -       Potřeba trvalého dohledu (nezvyklé chování, poruchy nálady, paměti, pozornosti, narušení schopnosti mluvit i porozumět řeči, porucha schopnosti vykonávat složitější úkony, porucha vnímání a poznávání).

 -       Komunikace (opakované kladení týchž otázek, opakované vyprávění téhož příběhu, problémy s  
hledáním slov, vyhýbání se kontaktu atd.)

Rajhrad_IV-85

Věková hranice:

Sociální služba je poskytována klientům se středně těžkou demencí od 55 let.

Služba není určena pro osoby:

 -  imobilní, plně nesoběstačné, plně a celodenně závislé na péči  druhé osoby

  -  vyžadující akutní nebo trvalou zdravotnickou péči