Stáže

Zájemcům o odbornou stáž můžeme zprostředkovat cenné zkušenosti v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, popřípadě v Domově se zvláštním režimem sv. Luisy

03Stážista má vždy přiděleného konzultanta z řad zkušených pracovníků,  který jej stáží provází. Účastník stáže načerpá množství užitečných informací, může využít příležitostí ke sdílení dobré praxe v poskytování zdravotních a sociálních služeb, a seznámí se s paliativním přístupem v péči o pacienty hospice. Absolventu stáže vystavíme "Potvrzení o absolvování stáže", kde je uvedena odbornost, kterou stážista prostřednictvím stáže rozvíjel a počet hodin.

Před nástupem na stáž/praxi je vhodné seznámit se s otázkou hospicové péče a připravit si témata, na která se chcete v rámci stáže zaměřit.

Jak se stát naším stážistou

 • Informujte se e-mailem na možnost stáže ve Vámi požadovaném termínu – rajhrad@rajhrad.charita.cz.
 • Zašlete písemnou žádost, ve které uvedete identifikační údaje o Vás, termín stáže a obor, o který se zajímáte. 

Chcete získat cenné zkušenosti z Oblastní charity Rajhrad? Podívejte se na možnosti a podmínky stáže.

Exkurze

Zajímá vás specializovaná paliativní péče? Podívejte se do největšího hospice v České republice. Pro studenty středních a vysokých škol či zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení, které téma zajímá, nabízíme možnost exkurze.

Co očekávat od exkurze

Délka trvání klasické exkurze je maximálně 90 minut při kapacitě do 25 osob. Vedoucí skupiny se v dohodnutý den a hodinu nahlásí na recepci Hospice sv. Josefa. Úvodem se v přednáškové místnosti hosté seznámí s informacemi z historie hospice, s organizací a provozem zařízení.  Poté následuje prohlídka areálu. Našich klientů i zaměstnanců si vážíme, proto dbáme na dodržení jistých pravidel – zachování stanovené trasy, nenahlížení do pokojů obývaných pacienty, zákaz fotografování pacientů, jejich blízkých i personálu apod.

Poplatek u klasické exkurze činí 60 Kč včetně DPH za osobu. Studenti, zaměstnanci nebo dobrovolníci jiných hospiců a zaměstnanci Charity ČR platí částku 40 Kč včetně DPH za osobu. Platba je vybírána v hotovosti na pokladně Oblastní charity Rajhrad nebo může být uhrazena na základě vystavené faktury na účet OCH Rajhrad č. 304360355/0300.

Exkurze se specifickým zadáním je vyžádaná návštěva hospice, jejíž program se řídí zakázkou zadavatele. Součástí exkurze může být i diskuze s odborníky z hospice (vrchní sestra, vedoucí sociálních služeb), spojená s předáváním zkušeností z organizace a poskytování služby. Maximální počet účastníků je 12 osob. Délka trvání takové exkurze je maximálně 180 minut. Poplatek za osobu činí 130 Kč včetně DPH na osobu

Platba za exkurzi se specifickým zadáním se hradí převodem na účet Oblastní charity Rajhrad na základě vystavené faktury.  

Možností exkurzí a ceník 

Exkurze


Pro studenty středních a vysokých škol či zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení, které téma zajímá, nabízíme možnost klasické skupinové exkurze nebo exkurze se specifickým zadáním.

KLASICKÉ EXKURZE 

 1. Délka trvání klasické exkurze je maximálně 90 minut. Maximální počet účastníků je 25 osob. 
 2. Vedoucí skupiny se v dohodnutý den a hodinu nahlásí na recepci Hospice sv. Josefa.
 3. Úvodem se v přednáškové místnosti hosté seznámí s informacemi z historie hospice, s organizací a provozem zařízení. Poté následuje prohlídka areálu. 
 4. Našich klientů i zaměstnanců si vážíme, proto dbáme na dodržení jistých pravidel – zachování stanovené trasy, nenahlížení do pokojů obývaných pacienty, zákaz fotografování pacientů, jejich blízkých i personálu apod.
 5. Poplatek u klasické exkurze činí 60 Kč včetně DPH za osobu. 
 6. Studenti, zaměstnanci nebo dobrovolníci jiných hospiců a zaměstnanci Charity ČR platí částku 40 Kč včetně DPH za osobu. 
 7. Platba je vybírána v hotovosti na pokladně Oblastní charity Rajhrad, nebo může být uhrazena na základě vystavené faktury na účet OCH Rajhrad č. účtu: 304360355/0300

EXKURZE SE SPECIFICKÝM ZADÁNÍM

 1. Exkurze se specifickým zadáním je vyžádaná návštěva hospice, jejíž program se řídí zakázkou zadavatele. Součástí exkurze může být i diskuse s odborníky z hospice (vrchní sestra, vedoucí sociálních služeb), spojená s předáváním zkušeností z organizace a poskytování služby. 
 2. Maximální počet účastníků je 12 osob. Délka trvání takové exkurze je maximálně 180 minut. 
 3. Poplatek činí 130 Kč včetně DPH za osobu
 4. Platba za exkurzi se specifickým zadáním se hradí na základě vystavené faktury převodem na účet Oblastní charity Rajhrad na účet č. 304360355/0300
 5. Zajištění termínu a podmínky exkurze je možné domluvit u paní Lenky Šimarové.

  Telefon: 547 232 223, lenka.simarova@rajhrad.charita.cz 

Odborné stáže

 1. Zájemcům o odbornou stáž můžeme zprostředkovat cenné zkušenosti v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, popřípadě v Domově se zvláštním režimem sv. Luisy.
 2. Stáž uskutečníme na základě písemné žádosti, ve které jsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi, termín stáže a obor zájmu.
 3. Stážista má vždy přiděleného konzultanta z řad zkušených pracovníků, který jej stáží provází. 
 4. Poplatek za stáže studentů SŠ – zdarma; nutná smlouva uzavřená s vysílající školou.
 5. Poplatek za stáže studentů VOŠ, VŠ do 26 letzdarma; nutná smlouva uzavřená s vysílající školou. Poplatek u stáží studentů nad 26 let činí 50 Kč/den (včetně DPH).
 6. Poplatek za stáže lékařů – 500 Kč/den (včetně DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu.
 7. Poplatek za stáže zdravotních sester, fyzioterapeutů a psychologů – cena 400 Kč/den (včetně DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu.
 8. Poplatek za stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků – cena 400 Kč/den (včetně DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu.
 9. Stáže v duchovní službě – cena 100 Kč/den (včetně DPH) – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu.
 10. Každý ze stážistů musí být při nástupu do našeho zařízení vybaven vhodným oblečením a obuví na přezutí a také visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází.
 11. Absolventu stáže vystavíme "Potvrzení o absolvování stáže", kde je uvedena odbornost, kterou stážista prostřednictvím stáže rozvíjel a počet hodin.
 12. Zajištění termínu a podmínky stáže je možné domluvit u paní Lenky Šimarové na  telefonu 547 232 223, nebo na e-mailu lenka.simarova@rajhrad.charita.cz