Stáže

Zájemcům o odbornou stáž můžeme zprostředkovat cenné zkušenosti v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, popřípadě v Chráněném bydlení sv. Luisy.

03Stážista má vždy přiděleného konzultanta z řad zkušených pracovníků,  který jej stáží provází. Účastník stáže načerpá množství užitečných informací, může využít příležitostí ke sdílení dobré praxe v poskytování zdravotních a sociálních služeb, a seznámí se s paliativním přístupem v péči o pacienty hospice. Absolventu stáže vystavíme "Potvrzení o absolvování stáže", kde je uvedena odbornost, kterou stážista prostřednictvím stáže rozvíjel a počet hodin.

Před nástupem na stáž/praxi je vhodné seznámit se s otázkou hospicové péče a připravit si témata, na která se chcete v rámci stáže zaměřit.

Jak se stát naším stážistou

  • Informujte se e-mailem na možnost stáže ve Vámi požadovaném termínu – rajhrad@rajhrad.charita.cz.
  • Zašlete písemnou žádost, ve které uvedete identifikační údaje o Vás, termín stáže a obor, o který se zajímáte.
  • Pokud jste studentem / studentkou, Vaše žádost musí být potvrzena školou.

Chcete získat cenné zkušenosti z Oblastní charity Rajhrad? Podívejte se na možnosti a podmínky stáže.

Exkurze

Zajímá vás specializovaná paliativní péče? Podívejte se do největšího hospice v Česku! Pro studenty středních a vysokých škol či zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení, které téma zajímá, nabízíme možnost exkurze.

Co očekávat od exkurze

Délka trvání klasické exkurze je maximálně 90 minut při kapacitě do 25 osob. Vedoucí skupiny se v dohodnutý den a hodinu nahlásí na recepci Hospice sv. Josefa k uvedení do přednáškové místnosti v přízemí. Samotná exkurze se skládá ze dvou částí. Nejprve se dozvíte něco o vzniku zařízení, poté následuje prohlídka areálu. Našich klientů i zaměstnanců si vážíme, proto dbáme na dodržení jistých pravidel – zachování stanovené trasy, nenahlížení do pokojů obývaných pacienty, zákaz fotografování pacientů, jejich blízkých i personálu apod.

Poplatek u klasické exkurze činí 50 Kč za osobu. Studenti, zaměstnanci nebo dobrovolníci jiných hospiců a zaměstnanci Charity ČR platí částku 30 Kč. Platba je vybírána v hotovosti na pokladně Oblastní charity Rajhrad.

Exkurze se specifickým zadáním je vyžádaná návštěva hospice, jejíž program se řídí zakázkou zadavatele. Součástí exkurze může být i diskuze s odborníky z hospice (vrchní sestra, vedoucí sociálních služeb), spojená s předáváním zkušeností z organizace a poskytování služby. Maximální počet účastníků je 12 osob. Délka trvání takové exkurze je maximálně 180 minut. Poplatek za osobu činí 100 Kč + DPH.  

Platba za exkurzi se specifickým zadáním se hradí převodem na účet Oblastní charity Rajhrad na základě vystavené faktury.  

Budoucí pacienti a jejich rodinní příslušníci nehradí žádný poplatek. 

Domluvte si termín