Možnosti stáží

  • Stáže studentů SŠ – cena 30 Kč/  osoba / den (nutná smlouva uzavřená s vysílající školou)
  • Stáže studentů VOŠ, VŠ – cena 50 Kč / osoba / den (nutná smlouva uzavřená s vysílající školou)
  • Stáže lékařů – cena 450 Kč/den (bez DPH) – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • Stáže zdravotních sester, fyzioterapeutů a psychologů – cena 350 Kč/den (bez DPH) – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • Stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků – cena 350 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • Stáže v duchovní službě – cena 150 Kč/den (bez DPH) – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu

0405Každý ze stážistů musí být při nástupu do našeho zařízení vybaven vhodným oblečením a obuví na přezutí a také visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází.