Možnosti stáží

  • Stáže studentů SŠ – zdarma 
  • Stáže studentů VOŠ, VŠ – do 26 let věku zdarma – nutná smlouva uzavřená s vysílající školou. Poplatek u stáží studentů nad 26 let  činí 50 Kč/den včetně DPH
  • Stáže lékařů – cena 500 Kč/den včetně DPH – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • Stáže zdravotních sester, fyzioterapeutů a psychologů – cena 400 Kč/den včetně DPH – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • Stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků – cena 400 Kč/den včetně DPH – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • Stáže v duchovní službě – cena 100 Kč/den včetně DPH – podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu

0405Každý ze stážistů musí být při nástupu do našeho zařízení vybaven vhodným oblečením a obuví na přezutí a také visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází.