Dobrovolnické centrum

"Hledej, zda není prostor, jak uplatnit svoji lidskost." 

– Albert Schweizer

Každá z našich služeb je specifická, a přitom jsou vzájemně propojeny. Společným jmenovatelem je péče a pomoc potřebným. Dobrovolníci vnášejí do naší práce nový rozměr a spojují příjemné s užitečným.

Ideální je, když každý pomáhá v oblasti, která je mu blízká a ve které se cítí přirozeně. Dobrovolníky vybíráme pečlivě a umožňujeme jim uplatnit se tak, aby je forma poskytované pomoci naplňovala. 

Kontakt na koordinátorku dobrovolníků

Mária Durkáčová
Telefon: 736 529 319
E-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

maja
 

Uplatnit se můžete v těchto oblastech:

 

Jste společenští a rádi trávíte čas s druhými lidmi? 

V hospici dbáme především na to, co si přeje pacient. Jako společník můžete s pacienty posedět, mlčet, držet je za ruku nebo si s nimi popovídat, pokud projeví zájem. V Domově se zvláštním režimem sv. Luisy můžete například s klienty hrát hry, doprovodit je na procházku nebo s nimi strávit chvilku v krásné zahradě patřící k zařízení. 

 
Jste dobří organizátoři? 

Pak oceníme Vaši pomoc při realizaci koncertu, vzpomínkového setkání, s organizací a propagací sbírkových akcí a jednorázových dobročinných akcí.
 
Jste kreativní a rádi tvoříte? Nebo upřednostňujete práci o samotě?

Rádi Vám dáme prostor. Můžete pečovat o květiny v pokojích, na chodbách, v zahradě, tvořit a umisťovat tematickou výzdobu, vést výtvarné dílny nebo pomáhat s administrativou a roznosem letáků.
 
Nemáte čas na pravidelnou pomoc nebo nemůžete dojíždět? 

Přivítáme rovněž pomoc jednorázovou nebo podporu na dálku, bez nutnosti dojíždění do Rajhradu. Z pohodlí vlastního domova můžete vypomoci například s administrativou, zpracováním projektů a propagačních materiálů nebo přispět vlastními návrhy a nápady, o kterých si myslíte, že nám mohou pomoci v rozvoji.
 
Jste firma a chcete se zapojit prostřednictvím svých zaměstnanců?
 
Možností je nespočet. Uvítáme jakoukoliv pomoc, která vám bude dávat smysl. Můžete nám pomoci se sháněním věcných darů, starat se o náš krásný areál, organizovat sbírku mezi kolegy, pomoci nám při organizaci našich sbírek, roznášet plakáty a letáčky propagující naše služby. Nebo přijďte s vlastním nápadem! Těšíme se na vaše reakce! 

Jak se stát dobrovolníkem?