Dobrovolnické centrum

"Hledej, zda není prostor, jak uplatnit svoji lidskost." 

– Albert Schweizer

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
 

Uplatnit se můžete v těchto oblastech:

 

Jste společenští a rádi trávíte čas s druhými lidmi? 

V hospici můžete pacientům číst, hrát s nimi hry, kreslit, zpívat si, povídat, procházet se či posedět v parku nebo pomoci s drobným nákupem. V Chráněném bydlení sv. Luisy můžete například klienty doprovodit na mši, nebo se s nimi procházet v nedávno vybudované rozlehlé zahradě. Aktuálně je s ohledem na současnou situaci tato forma dobrovolnické činnosti omezena.

 
Jste dobří organizátoři? 

Pak oceníme Vaši pomoc při realizaci táboráku, koncertu, vzpomínkového setkání, s organizací a propagací sbírkových akcí a jednorázových dobročinných akcí.
 
Jste kreatiní a rádi tvoříte? Nebo upřednostňujete práci o samotě?

Rádi Vám dáme prostor. Můžete pečovat o květiny v pokojích, na chodbách, v zahradě, tvořit a umisťovat tematickou výzdobu, vést výtvarné dílny nebo pomáhat s administrativou a roznosem letáků.
 
Nemáte čas na pravidelnou pomoc nebo nemůžete dojíždět? 

Přivítáme rovněž pomoc jednorázovou nebo podporu na dálku, bez nutnosti dojíždění do Rajhradu. Z pohodlí vlastního domova můžete vypomoci například s administrativou, zpracováním projektů a propagačních materiálů nebo přispět vlastními návrhy a nápady, o kterých si myslíte, že nám mohou pomoci v rozvoji.
 
Jste firma a chcete se zapojit prostřednictvím svých zaměstnanců?
 
Možností je nespočet. Uvítáme jakoukoliv pomoc, která Vám bude dávat smysl. Můžete nám pomoci se sháněním věcných darů, starat se o náš krásný areál, organizovat sbírku mezi kolegy, pomoci nám při organizaci našich sbírek, roznášet plakáty a letáčky propagující naše služby. Nebo přijďte s vlastním nápadem! Těšíme se na Vaše reakce! 

Jak se stát dobrovolníkem?