Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Odlehčovací služba a odborné sociální poradenství

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je registrovaný poskytovatel služby odlehčovací (podle § 44 zákona 108) a služby odborného sociálního poradenství (podle § 37 zákona 108).

 Odlehčovací služba je poskytována v lůžkovém hospici a její cílem je zajištění potřebné péče lidem v terminálním stádiu života.

Jaké podmínky je třeba splnit k přijetí do odlehčovací služby?
 • Pacient je nevyléčitelně nemocný
 • Rodina již nezvládá péči o nemocného doma
 • Stav pacienta si nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici
Specifické cíle odlehčovací služby:
 • udržet maximální možnou soběstačnost klienta
 • zbavit klienta obav z bolesti, ze ztráty důstojnosti, z osamělosti
 • zajistit podmínky pro zachování kontaktu s blízkými
 • dát prostor pro odpočinek a regeneraci pečující rodině

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat informace, zprostředkovat potřebné služby a pomoct při uplatňování práv. V sociálním poradenství pracovník nedodává řešení, ale svými podněty umožňuje klientovi řešení nalézat.

Tato služba je poskytována
 • Pečujícím o dlouhodobě nemocné
 • Osobám doprovázejícím umírajícího v hospici
 • Pozůstalým

Specifické cíle služby odborného sociálního poradenství jsou dány snahou o prevenci vyčerpání či vyhoření pečujících:

 • Podpora při řešení konkrétní nenadálé situace – schopnost orientace v sociálním systému a souvisejících právních otázkách.
 • Zvýšení kompetencí pečující osoby v oblasti ošetřovatelských úkonů.
 • Zvýšení kompetencí v oblasti komunikačních dovedností ve specifické situaci.
 • Zprostředkování pomoci při zajištění ošetřovatelské a zdravotnické péče o těžce nemocného rodinného příslušníka (odlehčovací služby, domácí péče).
 • Zprostředkování kontaktu na další poskytovatele sociálních služeb (pečovatelské služby, zařízení pro seniory).
 • Psychosociální podpora pečujících, obecná podpůrná komunikace, ocenění.
 • Podpora pozůstalých – praktické informace k vyřízení pohřbu a dalších úředních záležitostí (úmrtní list, řešení pozůstalosti, pozůstalostní důchody), psychosociální podpora v truchlení (vzpomínkové setkání, nabídka podpůrného rozhovoru, tiskovin či literatury).

Všechny sociální služby jsou poskytovány dle Standardů kvality v souladu se zákonem 108/2006 Sb. v platném znění.