Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Chráněné bydlení sv. Luisy v Rajhradě navštívila ministryně pro místní rozvoj

V úterý 30. června 2015 proběhla pracovní návštěva ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové doprovázené hejtmanem Michalem Haškem po jižní Moravě, která zahrnovala také návštěvu Chráněného bydlení sv. Luisy pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí provozovaného Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Rajhrad.

Po srdečném přivítání s předáním malých krásných dárků, které vlastnoručně vyrobili sami klienti chráněného bydlení, si paní ministryně prohlédla novou budovu, kde začalo postupně od zahájení provozu služby v lednu 2015 bydlet 20 klientů s diagnózou demence, a dokonce navštívila po předchozí domluvě i dva obyvatele domu přímo na jejich pokoji. Poté následovala diskuse paní ministryně se členy vedení DCHB a OCH Rajhrad, kdy jedním z témat bylo kromě samotného provozu chráněného bydlení také poskytování hospicové péče v České republice i konkrétně v Jihomoravském kraji. Karla Šlechtová se zde seznámila s krajským pilotním projektem domácí hospicové péče. Návštěva proběhla ve velmi příjemném a přátelském duchu a zájem paní ministryně o problematiku péče o osoby s demencí a hospicové péče byl opravdu mimořádný.

Na několik fotografií z návštěvy se můžete podívat v naší galerii, další fotografie z celé úterní cesty ministryně Karly Šlechtové po jižní Moravě najdete také zde:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=267487&TypeID=2