K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Všimli jsme si dluhové pasti

Pravidelný cyklus rádia Proglas Všimli jsme si se bude tentokrát zabývat dluhovou problematikou a pomocí, kterou v této oblasti nabízí DCHB. Pořad si můžete poslechnout v pátek 15.7. od 16:00 na vlnách Proglasu (repríza v sobotu 16.7. od 11:05). Přejeme příjemný poslech! 

Průběžné opravy charitních webů

V těchto dnech probíhá na charitních webech průběžná oprava administračního systému. V adresáři služeb, lidí, zařízení a organizací došlo v této souvislosti ke ztrátě některých telefonních čísel, webových kontaktů a dalších údajů. Ve spolupráci s firmou Vizus se snažíme o nápravu situace. Prosíme o vaši trpělivost a omlouváme se za způsobené potíže.

Aktuální stav Postní almužny 2011 na jižní Moravě

Ve farnostech brněnské diecéze od Jihlavy až po Hodonín pokračuje sčítání Postní almužny 2011. Výsledky se během několika dní posunuly na velmi pěkných 633 623 a stále zbývá k sečtení mnoho plných postniček.

Děkujeme Vám za almužnu!

Postničky se budou sbírat již tuto neděli

Sběr schránek s dary pro Postní almužnu se bude ve farnostech brněnské diecéze konat tuto neděli 1.5.

Beseda o domácí péči

Beseda o domácí péči

 

Město Rajhrad pořádá ve spolupráci s Oblastní charitou Rajhrad a Obvodním oddělením Rajhrad Policie ČR setkání, jehož cílem je seznámit veřejnost se základními principy péče v domácím prostředí, s péčí o imobilní rodinné příslušníky, dále o možnostech sociální pomoci a bezpečnosti seniorů. Akce se uskuteční dne 12. května 2011 od 16:00 hod. v prostorách sálu restaurace Na Kině v Rajhradě. Zván je každý, kdo má zájem dozvědět se více o péči o nemocné a potřebné. Na tomto kurzu se budou aktivně podílet MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. - primář hospice sv. Josefa v Rajhradě, paní Milada Blinková - vedoucí sestra domácí ošetřovatelské péče Oblastní charity v Rajhradě, paní Eva Lenochová, DiS.- vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity v Rajhradě, Bc.Radka Pazderková - sociální pracovnice hospice sv. Josefa v Rajhradě, a nprap. Slováček z OO Policie ČR Rajhrad.

Na pomoc Japonsku přišly již 4,6 milionu korun

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc Japonsku přispěli dárci k 14. dubnu částkou 4 616 726 Kč. Děkujeme!

Postní almužna

Postní období od 9.3 do 24.4. obohatí tradiční pastorační akce postní almužna.Dary z postních schránek použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě DCHB a na www.postnialmužna.cz.

Diecézní charita Brno přispěje na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku z výtěžku Tříkrálové sbírky

BRNO) Diecézní charita Brno přispěje prostřednictvím svých Oblastních charit Břeclav, Rajhrad a Třebíč částkou 180 000,- Kč na konto pomoci obětem zemětřesení v Japonsku. Tato částka byla vyčleněna z darů letošní Tříkrálové sbírky. „Může se zdát, že jde o velmi bohatou zemi, které není nutné pomáhat. Domnívám se však, že lidské oběti ve vyspělé zemi jsou hodné pozornosti ve stejné míře jako v chudé, zvlášť při takovém rozměru katastrofy, jakou bylo zasaženo Japonsko. Lidské utrpení není možné bagatelizovat za žádných okolností. Charita ČR má navíc výhodu, že může spolupracovat s místní Charitou a dary investovat efektivně a účelně do následné pomoci,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Více v přiložené tiskové zprávě. Diana Tuyet-Lan Kosinová Oddělení komunikace s veřejností Diecézní charita Brno - Charita ČR tř. Kpt. Jaroše 9, P.O. BOX 635 661 35 Brno mob. + 420 604 337 905 diana.kosinova@charita.cz www.dchb.charita.cz