K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Dětský sbor Skřivánek zazpíval pro rajhradský hospic

V neděli 2. června uspořádal židlochovický dětský sbor Skřivánek benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na podporu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Členové koncertního sboru pod vedením Pavla Koňárka a Zdeňky Vrbové nás potěšili svým krásným zpěvem i závěrečným tancem ve folklórním pásmu Královničky od Leoše Janáčka. Velice milé bylo vystoupení předškolních dětí z oddělení Mateřinka a dětí přípravného sboru, kde pod vedením paní Vrbové vyrůstají budoucí nástupci do koncertního sboru. Vyslechnout krásný zpěv, podpořit mladé zpěváčky před koncertním turné do Itálie a podpořit také hospic sv. Josefa přišly do kapitulní síně benediktinského kláštera v Rajhradě téměř dvě stovky návštěvníků. Výtěžek koncertu ve výši 9.885 Kč bude použit na pořízení zdravotních pomůcek a potřeb pro klienty hospice sv. Josefa. Děkujeme benediktinskému opatství za umožnění provedení koncertu a souboru Skřivánek a všem našim dárcům za jejich podporu a přízeň!

Na několik fotografií z koncertu se můžete podívat v této fotogalerii, další se postupně objeví i přímo na webových stránkách sboru Skřivánek www.skrivanci.com.