K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Jak jsme slavili 15 let provozu rajhradského hospice

V dubnu letošního roku uplynulo již 15 let od zahájení provozu hospice sv. Josefa v Rajhradě. To je jistě důvod zalistovat v archivních materiálech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních.

Vždyť za tuto dobu jsme zde pečovali o 6.950 pacientů a 5.072 z nich jsme doprovodili až na konec jejich životní cesty. Našim klientům se za dobu existence hospice věnovalo téměř 250 dobrovolníků.

Za 15 let nám naši dárci a příznivci darovali neuvěřitelných 20 miliónů korun, které jsme investovali především do zdravotnického materiálu, vybavení pokojů pacientů, úprav vnitřního prostředí budovy i vnějšího okolí hospice, abychom co nejvíce zpříjemnili prostředí pro pobyt Vám všem, kteří k nám přicházíte.

Při příležitosti 15. výročí jsme uspořádali několik akcí a pozvali významné a milé hosty a návštěvníky, aby s námi toto jubileum oslavili.

Oslavy jsme zahájili již 18. března vernisáží výstavy fotografiíí "Být nablízku" věnované službě nemocničních kaplanů, o které jsme Vás informovali již dříve v tomto článku.

Setkání starostů obcí, dárců a bývalých zaměstnanců

To, že se nám stále daří i přes nepříznivou ekonomickou situaci udržovat vysokou úroveň všech námi poskytovaných služeb, je také zásluhou dárců a podporovatelů z řad měst, obcí a firem, jejichž vedoucí zástupce jsme pozvali do hospice na 29. dubna na oslavu 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa. Na odpolední setkání 30. dubna  jsme pak rozeslali pozvánky všem bývalým zaměstnancům i zasloužilým dobrovolníkům hospice.

Na programu obou setkání bylo po úvodním přivítání ředitelkou hospice Mgr. Jiřinou Večeřovou promítání dokumentu o vzniku hospice, při kterém si především bývalí zaměstnanci, z nichž někteří dokonce v dokumentu sami hráli, zavzpomínali na své začátky v hospici a na své kolegy, bez jejichž nadšení, úsilí, práce a mnohdy nemalých obětí bychom nemohli letošní výročí slavit. Poté následovala prohlídka hospice.

Všem přítomným byl Ing. Jaromírem Bílým dále představen nový projekt Oblastní charity RajhradChráněné bydlení pro osoby s demencí. V krátké prezentaci byl projekt srovnán s holandským projektem, který svou návazností v zajištění bydlení i péče představuje poměrně komplexní poskytování sociálních služeb, podobně tak jako se v areálu kláštera sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova nachází Domov pro seniory Matky Rosy, budoucí Chráněné bydlení pro osoby s demencí s pečovatelskou i zdravotní službou  a se zázemím kamenného hospice sv. Josefa.

V úterý byla po setkání se starosty obcí a  dárci na závěr akce sloužena v hospicové kapli sv. Rodiny děkovná mše sv. za všechny zaměstnance, dobrovolníky, dárce a podporovatele hospice. Tuto  mši svatou celebroval rajhradský rodák P. Pavel Pavel Römer, koncelebroval novokněz P. Michal Zahálka, který po mši sv. uděloval všem přítomným novokněžské požehnání. U oltáře přisluhoval jáhen Dr. René Caha.

Ve středu se po oficiálnější části programu setkání s bývalými i současnými zaměstnanci přesunulo rovněž do hospicové kaple, kde začalo nádherné vystoupení pěveckého sboru Magnificat vedeného ředitelkou Domova Matky Rosy Ing. Marií Kozákovou, který se již velmi „osvědčil“ při výše zmíněné vernisáži :-). Krásně naladěni jsme se pak všichni po koncertě sešli v hospicové jídelně, kde setkání pokračovalo přátelským posezením s pohoštěním. Strávili jsme opravdu dvě pěkná a příjemná odpoledne.
 

Benefiční koncert Brno Gospel Choir

V neděli 18. května jsme pozvali do hospice velmi významnou, milou a co do počtu určitě největší skupinu našich příznivců - tříkrálové asistenty a koledníky, kterým jsme chtěli vyjádřit poděkování za jejich obětavou pomoc při Tříkrálové sbírce. Připravili jsme pro ně hned na začátku nedělního odpoledne prohlídku hospice, samozřejmě také promítání již zmíněného dokumentu o vzniku hospice a malé pohoštění. Od 16 hodin se pak pozvaní hosté i široká veřejnost sešli v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek v areálu rajhradského hospice na benefičním koncertu pěveckého sboru Brno Gospel Choir. Smíšený pěvecký soubor 50-ti mladých zpěváků pod dynamickým vedením sbormistryně paní Zuzany Petlanové zazpíval překrásné gospelové skladby a i když venku byl chladný deštivý den, v kostele se již během několika úvodních písní vytvořila úžasná energií nabitá atmosféra a celý zaplněný kostel se rozzářil a tančil. Koncert byl pro mnohé opravdu nevšedním zážitkem a všem se podle pozitivních ohlasů, které dostáváme dosud z mnoha stran, velmi líbil. Bezprostřední ohlasy z koncertu najdete mj. na facebooku. :-)

Na podporu činnosti a poslání DLBsH sv. Josefa účastníci přispěli účastníci koncertu částkou 6.102 Kč, za kterou budou pořízeny zdravotnické potřeby a pomůcky pro pacienty hospice. Tímto děkujeme nejen dárcům, ale především souboru Brno Gospel Choir, který pro nás tento nádherný koncert uspořádal.

Děkujeme Vám všem, kteří jste nám nablízku v naší práci, službě...i slavení!

Autoři fotografií: Mgr. Eva Šímová, Ing. Jiří Milek