Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Kolem Chráněného bydlení sv. Luisy roste nový park pro klienty

Již nějakou dobu se kolem Chráněného bydlení sv. Luisy opět buduje. Tentokrát to ale samozřejmě už není stavba domu, ale pilně se pracuje na úpravě venkovních prostor, které by se měly stát bezpečným, odpočinkovým a přitom podnětným prostředím pro trávení času obyvatelů nového bydlení.

V první fázi, na kterou se můžete podívat v naší galerii, probíhá vybudování chodníků a odpočívadel v návaznosti na již existující terasu domu vybavenou zahradním nábytkem, na které naši klienti velmi rádi tráví svůj čas, zvláště za příznivého počasí. Byly také vysazeny cypřiše u zdi vedoucí na sousední pozemky. V další fázi by pak měly být osety travnaté plochy a naši obyvatelé se pak dočkají i zahradního altánku.

Všechny zahradní úpravy probíhají tak, aby nový park kolem Chráněného bydlení sv. Luisy co nejvíce přirozeně navázal na již existující park hospicový a bylo tak vytvořeno krásné, estetické a odpočinkové prostředí pro všechny, kdo navštíví areál Oblastní charity Rajhrad.

Exteriérové úpravy  i vybavení zahradním nábytkem jsou v Chráněném bydlení sv. Luisy financovány z Tříkrálové sbírky 2014 a 2015. Děkujeme znovu všem štědrým dárcům, kteří do sbírky přispěli či pravidelně přispívají! I díky Vaší pomoci se naši klienti mohou cítit ve svém prostředí skutečně jako doma.

 

Rekonstrukce objektu Chráněného bydlení probíhala v rámci projektu

Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí

č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304 realizovaném od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014.

Projekt je v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.