K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Koncert pro tříkrálové asistenty Oblastní charity Rajhrad 22.6.2013

V sobotu 22. června 2013 proběhlo v prostorách Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa odpolední setkání s našimi tříkrálovými asistenty, které bylo zároveň vyjádřením poděkování Oblastní charity Rajhrad všem spolupracovníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích.

Setkání bylo zahájeno přivítáním účastníků ředitelem a primářem hospice MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D a koordinátorkou Tříkrálové sbírky Ing. Hanou Bělehradovou. Bezprostředně poté následoval krásný koncert duchovní hudby v podání pěveckého sboru Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov pod vedením sbormistra Martina Franze v prostorách klášterního kostela řádových sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Bouřlivý potlesk na závěr koncertu byl určitě odměnou nejen pro samotný sbor, ale i pro nás všechny, kdo jsme se podíleli na přípravě celého odpoledne. Neméně silným uměleckým zážitkem bylo pro všechny přítomné též vystoupení hostů sboru, Magdaleny a Štěpána Graffe, kteří tvoří Duo Lyrico, jež má ve svém repertoáru skladby od baroka až po dvacáté století a na koncertech provádí i málo uváděné sonáty, které také natočilo pro Český rozhlas.

Po koncertě se pak všichni naši milí hosté z řad tříkrálových asistentů a vedoucích kolednických skupinek v obcích  a samozřejmě také  členové pěveckého sboru přesunuli do hospice na malé občerstvení spojené s prohlídkou hospice a promítáním dokumentu o vzniku zařízení, do něhož každoročně směřuje velká část prostředků získaných při Tříkrálové sbírce OCH Rajhrad. Také jsme nabídli všem pozvaným možnost návštěvy rajhradského Památníku písemnictví na Moravě za zvýhodněnou cenu, a to po celou sobotu.

Celé setkání se neslo v ovzduší milé, přátelské, otevřené a neformální atmosféry, přálo nám i počasí, které se v noci před akcí změnilo z velmi horkého na snesitelné, a jelikož se nám v pátek odpoledne podařilo otevřít už i prostory venkovní zahrádky u hospicové kavárny Slunečnice, mohli se naši návštěvníci pohodlně usadit  na čerstvém vzduchu a vychutnat si dobrou kávu či chlazené nápoje, čehož mnozí v hojném počtu využili.

Zúčastnění zaměstnanci a dobrovolníci se z akce vraceli v podvečerních či spíše večerních hodinách malinko unavení :-), ale s vědomím, že jsme dnes založili dobrou tradici, v jejímž duchu určitě chceme a budeme dále pokračovat.

Naše veliké poděkování patří panu magistru Svatopluku Vrbkovi, který je dlouholetým vedoucím uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov a bez jehož podpory a přispění bychom rozhodně nemohli tento krásný koncert uskutečnit. Děkujeme!

Více o uměleckém sdružení Virtuosi di Mikulov najdete zde: www.virtuosidimikulov.org