K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Ohlédnutí za Stromem vzpomínek 2014

9. prosice 2014 proběhla již tradiční hospicová pietní akce pro pozůstalé pod názvem Strom vzpomínek.

V 16,00 hodin jsme se sešli v hospicové kapli zavzpomínat na naše drahé zesnulé a poděkovat za dar lásky, přátelství a všeho dobrého i poprosit za odpuštění. V našich srdcích zůstávají vzpomínky na ně stále živé a patří k našim největším pokladům nepodléhajícím zániku

Na úvod setkání zazněla připomínka písně skupiny Javory, v níž je básnicky vyjádřeno doprovázení člověka stromem od kolébky až k místu posledního odpočinku. I zde v rajhradském hospici máme poblíž kaple strom, který mlčky vyprovází naše pacienty na jejich poslední cestě a do svých letokruhů něžně zapisuje vzpomínky na ně. V symbolice stromu můžeme spatřovat celý lidský život, ale i domov a ochranu. Symbol stromu má i hluboký duchovní smysl – vyrůstá ze země a svým vrcholem ukazuje k nebi. Je spojnicí mezi pozemskou pomíjivostí a věčností.

Mši svatou celebroval P. Jan Zachoval, koncelebrovali P. Pavel Römer a P. Jiří Vojtěch Černý, u oltáře přisluhoval jáhen Jiří Štreit. Sbor Beseda brněnská pod vedením MgA. Petra Kolaře vytvořil nádhernou atmosféru svým hudebním doprovodem při bohoslužbě. Po ní u rozsvíceného stromu vzpomínek přednesla krátký projev ředitelka hospice Mgr. Jiřina Večeřová. Následně jsme se přesunuli do prostor Edukačního centra a kavárny Slunečnice k malému pohoštění a ke sdílení vzpomínek. Věříme, že se i v příštím roce opět setkáme na této krásné adventní akci.

Mgr. Zita Havlenová, nemocniční kaplanka

Omluvte prosím sníženou kvalitu některých fotografií z důvodu špatných světelných podmínek.