K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Podzimní benefiční koncert na podporu rajhradského hospice

V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče  proběhl v sobotu 12. října v 17 hodin na podporu hospice sv. Josefa v Rajhradě  benefiční koncert v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, a to v kostele Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli.  

Výtěžek koncertu, který činí 11.100 Kč, bude použit na zakoupení aktivizačních pomůcek pro pacienty rajhradského hospice. 

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská je nejdéle existující český sbor, založený v r. 1860 skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským. V čele sboru stál dvanáct let Leoš Janáček. Čestným členem spolku byl 20 let Antonín Dvořák a krátce také Bedřich Smetana. Od roku 2001 vede sbor Mgr. Petr Kolař, profesor brněnské konzervatoře a ředitel kůru Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde sbor působí. Smíšený sbor, který má v současné době kolem 50 aktivních členů, spolupracuje s předními dirigenty doma i v zahraničí i s řadou významných orchestrů. 

Všem dárcům a účinkujícím ze srdce děkujeme!!!