Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Slavnostním požehnáním otce biskupa zahájilo Chráněné bydlení sv. Luisy bezprostřední přípravy k přijetí prvních klientů

              

                       

 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad realizuje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 projekt

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí,

č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304.

Projekt je v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

13. listopad 2014, svátek sv. Anežky české, byl velkou slavností pro všechny pracovníky, dobrovolníky a příznivce Oblastní charity Rajhrad. Po roce snažení bylo totiž slavnostním požehnáním otce biskupa Vojtěcha Cikrleho korunováno nemalé úsilí na společném díle  - výstavba Chráněného bydlení sv. Luisy pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí.

Kolem 70 pozvaných hostů se ve 13 hodin sešlo v prostorách nového domu, aby se zúčastnili slavnostního otevření nové charitní služby. Všechny přítomné přivítal kromě moderátorky odpoledne Evy Šímové z OCH Rajhrad především ředitel Diecézní charity Ing. Mgr. Oldřich Haičman., který zároveň poděkoval vedoucímu projektu Chráněného bydlení Ing. Jaromíru Bílému za jeho dosavadní činnost ve funkci ředitele Oblastní charity Rajhrad. Dalším z pozvaných řečníků byl zástupce Jihomoravského kraje radní Mgr. Marek Šlapal, který zdůraznil nutnost spolupráce státních institucí a provozovatelů sociálních služeb. Poté vystoupil se svým příspěvkem starosta města Rajhradu Mgr. František Ondráček, který poděkoval přítomným zástupcům hospice sv. Josefa a všech působících charitních služeb, Kongregaci sester těšitelek BSJ a Domovu Matky Rosy  za jejich veliký přínos k šíření dobrého jména města Rajhradu, za což jsme jej (právem) odměnili velkým potleskem. :-)

Poté se již všichni přítomní soustředili na obřad žehnání prostor chráněného bydlení s promluvou otce biskupa, ve které on sám zdůraznil především osobnost sv. Luisy, zcela obyčejné ženy, jejíž přirozené schopnosti a životní okolnosti ji rozhodně nepředurčovaly ke vykonání velikých skutků, ale která se ve svém životě natolik spolehla na Boha, že On sám ji vedl a dovedl k činům, které by nikdy nemohla jen sama vykonat.

Po požehnání prostor domu pak Ing. Bílý představil projekt Chráněného bydlení v krátké prezentaci. Poté byla otcem biskupem Vojtěchem, radním M. Šlapalem a starostou F. Ondráčkem slavnostně přestřižena páska, čímž bylo Chráněné bydlení sv. Luisy oficiálně otevřeno. Následně měli pozvaní hosté možnost prohlídky celého domu a občerstvení v prostorách jídelny a společenské místnosti domu. Otec biskup se pak ještě v doprovodu ředitelky hospice Mgr. Jiřiny Večeřové a P. Jana Zachovala odebral do hospice navštívit pacienty a personál.

Prožili jsme společně krásné odpoledne a i Vy se můžete na vše, co se zde událo, podívat v naší fotogalerii.

V pátek 14. listopadu odpoledne pak otevřelo Chráněné bydlení sv. Luisy své dveře také veřejnosti. Zájem byl veliký, dům si přišlo prohlédnout minimálně 200 osob a většina z nich nešetřila chválou.

Nyní je třeba vše doladit a připravit pro přijetí prvních klientů, kteří by se měli do domu začít stěhovat 5. ledna 2015.

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná lidem se zdravotním postižením - jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta s důrazem na individuální přístup ke každému člověku respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti. Smyslem zařízení je umožnit lidem, kteří potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohli žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.

Nákup vnitřního vybavení Chráněného bydlení sv. Luisy, především pokojů klientů, mohl být z velké části realizován díky podpoře Tříkrálové sbírky 2014.