Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

MOBILNÍ HOSPIC SV. JANA

 Stejně podstatné jako kvalita života samotného je i jeho závěr. Úmrtí je možná tématem, kterému se mnozí vyhýbají, zároveň je ale potřeba uvědomit si jeho nezbytnost. Umět komunikovat o „konci“ je zásadní pro umírajícího i pečujícího. Mnoho z nás si přeje umřít doma a je krásné, když je rodina schopna toto přání splnit. 

Jako podpora paliativní péče je k dispozici Mobilní hospic sv. Jana. Jeho cílem je poskytovat odbornou péči lidem v závěru života, zachovat jejich lidskou důstojnost a respektovat jejich přání být ve svých posledních dnech doma, v kruhu svých blízkých.

Jaký je postup mobilního hospice?

 

Jak funguje domácí hospicová péče1. LÉČBA SKONČILA

Praktický nebo ošetřující lékař určil, že léčba skončila

tato situace obvykle nastane po propuštění z nemocnice, kdy už není možné s nemocí zápasit, pouze dopřát si klidný a důstojný závěr života

2. PŘÁNÍ BÝT DOMA

Nemocný chce dožít doma

motivace jsou různé, přáním každého však je, aby nestrádal a netrpěl, proto se umírání doma jeví jako nejpohodlnější varianta.

3. PEČUJÍCÍ OSOBA

Rodina nebo blízká osoba je ochotna zabezpečit péči o nemocného

situace si vyžaduje, aby měl nemocný při sebe oporu. Obvykle to bývá člen rodiny, může to však být i někdo blízký či známý. Ošetřující osoba má nárok na ošetřovatelský příspěvek.

4. ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI

do Mobilního hospice sv. Jana

žádost vyplňuje ošetřující lékař (praktický lékař, ambulantní specialista – např. onkolog). Potřebné dokumenty zašlete vedoucí služby na ivona.kucharikova@rajhrad.charita.cz

5. KONTAKT A DOMLUVA

s personálem mobilního hospice

hospicový lékař Vás po domluvě navštíví a zhodnotí stav pacienta. Následně se určí potřeby a forma péče.

6. PEČOVÁNÍ MOBILNÍHO HOSPICE

poskytování paliativní péče nemocnému u vás doma

během pečování o nemocného jsou služby Mobilního hospice sv. Jana k dispozici nepřetržitě, vše po vzájemné telefonické domluvě. Telefonické konzultace v případě zhoršení jsou samozřejmostí.