Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Kdo může využít mobilní hospic?

Pokud praktický lékař nebo lékař v nemocnici rozhodne, že již byly vyčerpány všechny možnosti k vyléčení, 

doporučí nemocnému přejít na paliativní, tedy hospicovou péči. Jednou z možností je využít lůžkový hospic, v případě, že si nemocný přeje zůstat v závěru života doma, může si říct o služby mobilního hospice.

 

Jaké podmínky je třeba splnit?

  • U pacienta byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení  a byla doporučena léčba paliativní. 
  • Nemocný si přeje zůstat v domácím prostředí a rodina toto přání respektuje.
  • Alespoň jeden z blízkých je připraven o nemocného celodenně pečovat – rodina je schopna a ochotna zajistit celodenní péči.
  • Pacient i rodina souhlasí s paliativní léčbou, zaměřenou na zmírnění utrpení, léčbu bolesti a na tlumení ostatních příznaků, které nemoc doprovázejí.

Jak probíhá přijetí?

Je nezbytné poslat Žádost o přijetí vyplněnou ošetřujícím lékařem (praktický lékař, lékař v nemocnici) spolu s Informovaným souhlasem pacienta.