Odborné sociální poradenství

Poskytujeme podporu a informace pacientům v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, ale také osobám s chronickým onemocněním nebo s jiným zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením, seniorům a také jejich rodinným příslušníkům.

Pomáháme pečujícím osobám plánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného pacienta. Naším krédem je, aby se pacient či klient cítil za každých okolností důstojně

Pro naše klienty a pacienty zajišťujeme bezpečné a podpůrné prostředí. Seznamujeme je s jejich právy a povinnostmi, které jim pomáháme naplňovat. Naše služby jsou vždy diskrétní a může je zdarma využít každý člověk, který se ocitl v obtížné životní situaci.

CO NABÍZÍME

INFORMACE

  • o možnostech jednotlivých sociálních služeb, legislativě, základních právech a povinnostech klienta
  • o možnostech podpory ze strany rodiny

POMOC

  • se zajištěním využívání běžně dostupných služeb, popřípadě vyhledání jiné formy pomoci
  • při uplatňování práv a zájmů klienta/pacienta a pomoc s obstaráváním osobních záležitostí
  • při navazování kontaktu a se sociálním prostředím či jednotlivými službami

Službu odborného sociálního poradenství poskytujeme ZDARMA

Kontakty na sociální pracovnice

Veronika Blažková, DiS.
Sociální pracovnice – lůžkové oddělení A
Tel.: 730 185 821 
E-mail: veronika.blazkova@rajhrad.charita.cz

Mgr. Dana Klodová
Sociální pracovnice – lůžkové oddělení B
Tel.: 739 328 573 
E-mail: dana.klodova@rajhrad.charita.cz

Blanka Ohřálová, DiS.
Sociální pracovnice
Tel.: 731 698 254 
E-mail: blanka.ohralova@rajhrad.charita.cz