sazebník úhrad

40Provozní doba pečovatelské služby je od ponděl do neděle v čase od 06:00 do 20:00 hodin. 

V případě zájmu a dotazů můžete vedoucí služby kontaktovat  po telefonu v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Kontakt:

Karolína Halámková, DiS.
vedoucí terénní pečovatelské služby
Telefon: 731 124 470
E-mail: pecovatelskasluzba@rajhrad.charita.cz

Úhrada za služby

Pečovatelskou službu si klient hradí dle platného úhradovníku, na úhradu pečovatelské služby slouží příspěvek na péči. Služba je poskytována na základě smlouvy mezi klientem a organizací, na poskytování péče není právní nárok.


PDF_iconÚHRADOVNÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PDF_iconOCHRANA PRÁV KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY