Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA

 

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 - webové stránky projektu: www.socialnisluzby-ipjmk.cz

-  webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR: www.esfcr.cz

Od února 2011 funguje v Židlochovicích pod hlavičkou OCH Rajhrad prostor pro mladé, ve kterém tráví volný čas účelně a přitom zábavně a podle svých představ – NCDM Vata. Jde o sociální službu pro uživatele ve věku 11 až 26 let. Zařízení je určeno pro děti a mladé lidi, kteří neví jak trávit svůj volný čas, mají problémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům nebo spolužákům, mají rodinné problémy, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít práci. Nízkoprahovostí se rozumí dostupnost pro každého, kdo chce bez přihlášek a bez zbytečného administrování účelně vyplnit svůj čas mezi vrstevníky.  Vstup i odchod z klubu během otevíracích hodin zařízení je volný, není třeba chodit na čas jako do kroužku. Uživatelé mají možnost podílet se na vytváření programových aktivit klubu. Tím získávají sociální dovednosti a budují vazby na své vrstevníky. Program v klubu spoluvytvářejí, dotvářejí a korigují vyškolení odborníci na sociální a společenskou problematiku. Podmínkou využívání zařízení je pouze slušnost, ohleduplnost, dodržování dohodnutých pravidel a zábava bez alkoholu, cigaret a drog.

Prostor, kde Vata působí, prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Na provoz a rekonstrukci zařízení OCH Rajhrad získala finanční podporu z několika dotačních titulů, konkrétně z Nadace České spořitelny, Jihomoravského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, od města Židlochovice a z Tříkrálové sbírky. Všem, kteří projekt podpořili a ještě podpoří, velice děkujeme.

Klub Vata je v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb a je podporován městem Židlochovice a Jihomoravským krajem.

 

Otevírací doba NCDM Vata během školního roku:

Po                  zavřeno

Út, St, Čt      13:00 - 19:00 (klub)

Pá                  11:30 - 14:30 (streetwork)

Poskytování služby během velkých prázdnin (červenec a srpen):

Služba je poskytována v tyto hodiny dle uvážení pracovníků v klubu Vata, Komenského 38, Židlochovice i v terénu, a to po předchozím upozornění na facebookovém profilu a na vchodu do klubu Vata.

Pondělí: zavřeno

Úterý až čtvrtek: 15:00 - 20:00

Pátek: 10:00 - 13:00 hodin

Adresa zařízení a kontakt na vedoucího:

NCDM Vata, Komenského 38, Židlochovice

Vendula Krajíčková, mobil: 739 389 264, email: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

Telefon přímo do zařízení: 739 389 264

Více se o tomto druhu sociální služby a sociální práci v klubech i přímo na ulici můžete dočíst na www.streetwork.cz

Další údaje o NCDM Vata naleznete v registru sociálních služeb MPSV http://iregistr.mpsv.cz/