Opatření týkající se COVID-19

Aktuální situaci věnujeme maximální pozornost, naším cílem je ochránit klienty, pacienty i zaměstnance. V rámci Diecézní charity Brno byla vytvořena pracovní skupina, která prostřednictvím interní komunikace (Intranetu) pravidelně informuje pracovníky o zavedení preventivních opatření k ochraně klientů i pracovníků. Pracovní skupina v Oblastní charitě Rajhrad taktéž reaguje na aktuální dění ohledně šíření viru, mapuje personální zajištění služeb a zavádí preventivní opatření v rámci OCHR.

Konkrétní opatření v OCHR

  • Ve všech službách dbáme na dodržování zvýšené hygieny klientů, pacientů i pracovníků a pravidelně dezinfikujeme prostory.
  • Všichni pracovníci, klienti i pacienti nosí roušky.
  • Vedle zvýšených hygienických opatření se snažíme zamezit seskupování klientů, pacientů i zaměstnanců na jednom místě, abychom eliminovali možnost přenosu nemoci.

Od 17.3. omezujeme služby v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež VATA a zároveň platí zákaz návštěv pro Chráněné bydlení sv. Luisy. V Domě bolesti s hospicem sv. Josefa můžete své blízké navštěvovat i nadále neomezeně. Naše půjčovna kompenzačních pomůcek je aktuálně každý den otevřena do 13:00. Případné vrácení pomůcek mimo otevírací dobu je možné po telefonické domluvě na čísle: 547 232 223.

Aktuální postup při návštěvách hospice před vstupem na oddělení

Snažíme se zabezpečit maximální ochranu pacientů, personálu i vás, kteří své blízké navštěvujete.

Před vstupem na oddělení proto prosíme všechny návštěvníky o důkladnou dezinfekci rukou, aplikaci roušky (pokud nemáte svoji), jednorázové čepice, rukavic, návleků na obuv a jednorázového pláště. Následně se nahlaste na sesterně.

Prosíme o dodržování tohoto postupu, abychom společně minimalizovali riziko přenosu viru v prostorách hospice.

Děkujeme. 

ochranné pomůckyochranné pomůckyochranné pomůcky

Aktuální informace ohledně přijímání pacientů do hospice

Na základě rozhodnutí MZČR s platností od 30. 3. můžeme do hospice přijímat pouze pacienty s negativním testem na COVID-19.

Pacienti, kteří se před přijetím do hospice nacházejí v zařízení lůžkové péče, budou testováni v tomto zařízení. Pacienti v domácím prostředí budou testováni prostřednictvím svého praktického lékaře.

Chráníme tak stávající pacienty, naše zaměstnance i návštěvy.

Děkujeme za pochopení.

Tipy, jak se vyrovnat se stresem z šíření koronaviru

https://www.universitas.cz/osobnosti/4832-to-v-cem-ted-kvuli-koronaviru-zijeme-je-podobne-valecnemu-stavu-rika-odbornice-na-stres?fbclid=IwAR2CqKBMY-_Gqjie_Es3wXIvJLvk-UjMNbvCnBUxNIaX5t91J0vxLhloW-g

Duchovní krizová pomoc po telefonu

https://rajhrad.charita.cz/typy-stranek/clanky/aktualne/duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu/

POSTUP PŘI PROVEDENÍ ODBĚRU U PACIENTA PŘED PŘELOŽENÍM DO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. března 2020 nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě s účinností ode dne 30. března 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Jedná se o PCR vyšetření, které detekuje přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2. Vyšetřovaným materiálem je nasopharyngeální výtěr (2 stěry - nosohltan nosem + patrové oblouky) ve virologickém médiu. Vyšetření je vhodné provést cca 2 dny před plánovaným překladem do zařízení sociálních služeb, laboratorní výsledek je většinou znám do 1-2 dnů.

Zdravotnický pracovník, který provádí výtěr má mít následující OOPP: respirátor FFP2 (N95 / KN95 / GB19083), ochranu očí, ochranné oblečení (plášť, overal s dlouhým rukávem) a rukavice.

Většina nemocnic si odběry indikuje a provádí vlastními pracovníky. Ve výjimečném případě, kdy nemocnice nedisponuje vhodnými OOPP nebo odběrovým materiálem, lze odběr objednat přes KHS JmK na tel. čísle 155 a bude do zařízení vyslána odběrová sanitka, v tomto případě je nutno počítat ještě se zdržením cca 1-2 dny dle vytíženosti sanitky.

MUDr. Petra Eclerová
vedoucí oddělení
hygieny zdravotnických zařízení,
desinsekce a deratizace