Poděkujme pomáhajícím

PODĚKUJME POMÁHAJÍCÍM, NAŠIM HRDINŮM V PRVNÍ LINII

Situace, která před více jak měsícem ochromila (nejen) Českou republiku, zasáhla všechny. Díky postupující pandemii jsme měli možnost sledovat, jak zásadní je role pracovníků zdravotních a sociálních služeb, kteří pomáhají potřebným a pečují o ty, kteří se bez podpory neobejdou.

Lékaři, sestřičky, pečovatelky, sociální a terénní pracovníci, psychologové, pastorační a rehabilitační pracovníci, zkrátka všichni ti, kteří se podílejí na zajištění zdravotních a sociálních služeb, jsou tu pro pacienty a klienty i nadále, a to za podstatně ztížených podmínek. Zasluhují hluboký obdiv a respekt.

Každý den našim zaměstnancům UPŘÍMNĚ děkujeme a jsme hrdí, že jsou součástí týmu Oblastní charity Rajhrad. Slova však v tomto případě zoufale nestačí. Otevíráme proto pozdravem herce ROBERTA MIKLUŠE příležitost pro všechny, kteří chtějí pracovníkům v první linii poděkovat a odměnit je tak za jejich profesionalitu a otevřené srdce.

Rajhradský hospic má dobré jméno a je v povědomí mnoha z vás. Pochvalné recenze však nepatří službám jako takovým, ale LIDEM, kteří je poskytují. Lidem, kteří nepřestávají pomáhat, a tak trochu upozaďují v současné situaci sami sebe.

Pokud ve vás tyto řádky rezonují, můžete svoji vděčnost vyjádřit poskytnutím finančního daru na účet: 4200375921/6800

Vybraná částka bude rozdělena mezi ty, kteří si ocenění zaslouží nejvíce – mezi naše hrdiny v první linii.

Poděkujme pomáhajícím

Slova však nestačí

Lukáš_Janota (1)

Další pozdravy a poděkování budou v příštích dnech následovat. Naše pracovníky se rozhodla podpořit celá řada známých osobností.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE.