Možnosti stáží

  • stáže studentů SŠ - cena 30,- Kč/ osobu / den (nutná smlouva uzavřená s vysílající školou)
  • stáže studentů VOŠ, VŠ - cena 50,- Kč / osoba / den (nutná smlouva uzavřená s vysílající školou)
  • stáže lékařů - cena 450 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • stáže zdravotních sester, fyzioterapeutů a psychologů - cena 350 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků - cena 350 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • stáže v duchovní službě - cena 150 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu

0405Každý ze stážistů musí být při nástupu do našeho zařízení vybaven vhodným oblečením a obuví na přezutí a také visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází.