Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je krásná tradice, jejíž novodobý rozměr je pomoc lidem v nouzi, což se nám daří naplňovat díky příspěvkům, které domácnosti poskytují. Skupinky koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají příbytkům.

Domy přispěvatelů poznáte lehce – nad vchodem září křídový nápis K M B s křížky a rokem požehnání. Mohlo by se zdát, že se jedná o iniciály křestních jmen králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, co můžeme přeložit jako Kriste, žehnej tomuto domu.

Tato sbírka je neodmyslitelným přínosem pro charitu, která díky výnosu pomáhá hlavně ve svém bezprostředním okolí. Pečlivě se zhodnocuje účel výtěžku a jeho využití. Jde nám především o to, abychom mohli naplnit potřeby pacientů a klientů všech našich služeb. Naše plány a záměry jsou snadno dohledatelné a transparentní.

Bez darů bychom se neobešli, proto jsem vděčni za každou korunu, která padne do kasičky Tříkrálové sbírky nebo na náš účet 4060027991/6800.

636465

Specifická forma dobrovolnictví v rámci každoročně pořádané tradiční Tříkrálové sbírky je ukázkou zapojení obrovského množství lidí do dobré věci. Pomáhá nám k tomu 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z nich dokonce již po několik let za sebou. Bez nich by tato sbírka v takovémto rozsahu nemohla existovat. Chtěli byste založit tradici i ve vaší obci nebo se zapojit k již  existující skupince? Napište nám.

66