Postní almužna 2021

Hlavička-01

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, se mohou zúčastnit starobylé postní tradice – almužny. Peníze za požitky, které si během postní doby odřeknete, můžete vkládat do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

000639_05_013519

 

Papírovou postničku si můžete vyzvednout na recepci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, nebo kontaktujte koordinátorku postní aktivity, Máriu Durkáčovou na e-mail:

maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

Postničky budou také k dispozici ve farnostech v okolí Rajhradu a po celé brněnské diecézi. 

Jak píše Mons. Mgr. Josef Zouhar, prezident Diecézní charity Brno – letošní půst, modlitbu i dary můžete věnovat přímo farnostem ve Vašem okolí, protože každý z Vás třeba ví o někom, komu by almužna pomohla. V případě, že o nikom takovém nevíte, můžete věnovat peníze za odřeknuté požitky Oblastní charitě Rajhrad, která je použije ve prospěch všem potřebným. 

Dopis k postní almužně 2021

Od Popeleční středy jsou ve farnostech v okolí Rajhradu (a také po celé brněnské diecézi) připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich může kdokoli vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekne požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání zvolí a kolik do postničky přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit kávu nebo čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu ukládat do své postničky. Na konci postu ji přinesete zpět do kostela nebo do Oblastní charity Rajhrad. Dary prostřednictvím Charity pomohou lidem v nouzi.

Sami můžete rozhodnout, komu bude výtěžek z almužny věnován. Stačí, když připíšete svoje přání do papírové schránky. Peníze putují prostřednictvím Oblastní charity Rajhrad  nebo prostřednictvím farností k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.

„Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Díky Postní almužně můžete nejen nacházet cestu k vnitřní svobodě, ale také svoje úsilí věnovat ve prospěch druhých.

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se koná od roku 2010. Podobné duchovní aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

9116B72D-63BA-4AC5-ABE7-303F30D34BF9