Tříkrálová sbírka 2022

Three Kings Charity Gathering 2022

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Koleda od domu k domu skončila, podpořit nás ale stále můžete online. 

Tento víkend (15. a 16. ledna 2022) chodili poslední koledníci od domu k domu (nejen) po celé oblasti působnosti Oblastní charita Rajhrad. Tříkrálová sbírka ale dál pokračuje v online podobě pro všechny, kteří by rádi chtěli podpořit naše lékaře, ošetřovatelský a pečovatelský personál, duchovní a sociální pracovníky, zkrátka všechny, kteří se podílí na chodu Oblastní charita Rajhrad.
 
V první řadě DĚKUJEME za podporu během těchto 14 dní. Vaše zapojení je neuvěřitelné a my jsme za něj moc vděčni! Výtěžky se sčítají a jejich celková výše bude známa na konci ledna. Pořád ale můžete vyjádřit vaši spokojenost s naší prací a pomáhat nám v péči o potřebné až do konce dubna.
 

Přispívat tak můžete dál bezpečně a z pohodlí domova. Vybrat si můžete z několika možností plateb.

graphics-kings

Přispějte prostřednictvím on-line kasičky

Tříkrálová koleda Vám chce zprostředkovat zážitek z koledování také ve virtuálním světě. Věříme, že on-line koledníci Vás potěší stejně, jako by stáli u Vašeho prahu. Přijměte požehnání a vložte do online kasičky svůj příspěvek pro pomoc lidem v nouzi a všem potřebným v jednotlivých službách. Můžete podpořit přímo Oblastní charitu Rajhrad, nebo nechat pole při výběru prádné. Váš dar pak bude rozdělen mezi všechny charity v rámci sítě Charity Česká republika.

Finančním darem s námi pomáháte kvalitně pečovat o pacienty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní záchranné sítě, klienty Domova se zvláštním režimem sv. Luisy, Charitní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní péče. Dále přispíváte k rozvoji služeb a zařízení. Na celorepublikové úrovni pak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá všem potřebným v jednotlivých službách. 

SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Záměry využití výtěžku z Tříkrálové sbírky v roce 2022

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty,     10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech,   a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Více se o Tříkrálové sbírce dozvíte na trikralovasbirka.cz. Můžete si stáhnout kalendář, PFko nebo požehnání Vašemu příbytku. Sledujte také novinky a průběh aktuální situace. Heslo pro letošní ročník je: koledováním nebo virtuálně, ale stále společně! Radost a poselství se dá šířit různými způsoby. A my chceme hledat cestu. 

 


Záměry Oblastní charity Rajhrad: 

002412

Financování rekonstrukce lůžkového oddělení B –
3 500 000 Kč
Financování dešťové kanalizace120 000 Kč
Pořízení nových zvonků u pacientských postelí300 000 Kč
Financování nového zadního vchodu/dveří s dálkovým ovládáním165 000 Kč
Financování nového výtahu u zadního vchodu1 000 000 Kč