K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

14. listopadu otevře své dveře veřejnosti nová charitní služba v Rajhradě

Po celý minulý rok jsme Vás slovem i obrazem průběžně informovali o tom, jak v areálu Oblastní charity Rajhrad vyrůstají prostory nové charitní služby - Chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí. Nyní Vám s radostí sdělujeme, že služba je nejen připravena pro budoucí klienty, kteří začnou v  novém domě bydlet od 1. ledna 2015, ale již v pátek 14. listopadu otevře své dveře také Vám všem, kteří máte zájem si prohlédnout nové Chráněné bydlení sv. Luisy.

                             

 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad realizuje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 projekt

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí,

č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304.

Projekt je v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prostory Chráněného bydlení sv. Luisy slavnostně požehná již ve čtvrtek 13. listopadu brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle za účasti ředitele Diecézní charity Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana, zástupce Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala, starostů obcí, ředitelů oblastních charit a dalších milých pozvaných hostů.

Poté se v pátek 14. listopadu od 13 do 18 hodin těšíme na setkání se všemi Vámi, kteří máte zájem si Chráněné bydlení sv. Luisy prohlédnout, na adrese Jiráskova 1014, Rajhrad - nová budova v areálu OCH Rajhrad vedle jídelny.

 

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná lidem se zdravotním postižením - jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou demencí. Sociální služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta s důrazem na individuální přístup ke každému člověku respektující jeho potřeby, přání, požadavky a celoživotní zvyklosti. Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.

Nákup vnitřního vybavení Chráněného bydlení sv. Luisy, především pokojů klientů, mohl být z velké části realizován díky podpoře Tříkrálové sbírky 2014.