K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Edukační centrum

Nové webové stránky:

www.vzdelavani.rajhrad.charita.cz

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Tiskové zprávy a prohlášení, výroční zprávy.

Pokud potřebujete kontaktovat PR oddělení Oblastní charity Rajhrad, zde je telefon:

+ 420 730 599 752

Kontakt:

JUDr. Iva Horká, vedoucí pro PR, fundraising. projektový management - iva.horka@rajhrad.charita.cz

Výroční zpráva za rok 2016.

 

Už víme jak se cítí člověk bez přístřeší

Už víme jak se cítí člověk bez přístřeší

Akce Noc venku Břeclav je již minulostí. Tedy alespoň pro rok 2013. Uskutečnila se nejen za doprovodu multižánrového kulturního programu, ale také za doprovodu bubnování kapek deště. I přes nepřízeň počasí však byla akce úspěšná.  Proto se sluší neudělat za ní definitivní tečku, ale raději za ni připojit hned několik teček dalších …

Slavnostním poklepáním základního kamene byla zahájena stavba Chráněného bydlení pro osoby s demencí

Poklepáním základního kamene a požehnáním prostor stavby byla ve středu 20. listopadu 2013 v 13 hodin oficiálně zahájena stavební činnost směřující k realizaci rekonstrukce starých, ještě vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Jedná se o projekt č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304.

Sobotní nákup pro klienty Charity: 4,6 tuny potravin

Sobotní nákup pro klienty Charity: 4,6 tuny potravin

První ročník Národní potravinové sbírky skončil úspěchem. V celé ČR během sobotního nákupu darovali lidé pro chudé 66 tun potravin. Z toho 4,6 tuny pomůže uživatelům charitních služeb a azylových domovů v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Už jste někdy spali v zimě na ulici?

Už jste někdy spali v zimě na ulici?

Diecézní charita Brno ve spolupráci s Armádou spásy a Sdružením azylových domů (SAD) pořádá zážitkovou kampaň Noc venku, která lidem umožní na vlastní kůži si zkusit, jaké to je přečkat noc v zimě na ulici.

Charita pro Filipíny

Credits: REUTERS/Zander Casas courtsey of AlertNet

Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín a zanechal za sebou ničivou zkázu. Charita ČR se spolu s ostatními národními Charitami zapojí do pomoci. Ze svého krizového fondu uvolnila 250 000 Kč a vyhlásila finanční sbírku a dárcovskou SMS. Více...

Chcete darovat potraviny pro potřebné?

Chcete darovat potraviny pro potřebné?

Účastníme se historicky první Národní sbírky potravin. I vy se můžete v sobotu 16. 11. zapojit. Během běžného nákupu potravin můžete nakoupit něco navíc  a darovat to lidem v nouzi, kterým pomáhají služby Diecézní charity Brno. Tuto možnost budete mít v devíti vybraných supermarktech v Brně, Jihlavě, Znojmě a Třebíči.

Poděkování - Koláč pro hospic 2013

Milí dárci a příznivci hospice, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě Vám děkuje za podporu benefiční akce Koláč pro hospic, která se uskutečnila dne 9. října 2013 u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče.

Beseda s HIV pozitivním lektorem ve Vatě

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích každoročně v rámci Týdne nízkoprahů a Dne charity otevírá své dveře pro všechny zájemce i mimo cílovou skupinu. Zároveň se snaží v ten den pořádat akce, které by oslovily jak klienty služby, tak jejich rodiče a širokou veřejnost.

BŘECLAV ZAŽIJE NOC VENKU

BŘECLAV ZAŽIJE NOC VENKU

Lidé bez domova si za svou situaci mohou sami, zůstat na ulici je jejich svobodné rozhodnutí. Toto tvrzení je minimálně velmi sporné, přesto se v listopadu u nás v Břeclavi pravdivost jeho druhé části potvrdí. Na jednom místě, na jednu noc.

Jak dopadl letošní Koláč pro hospic?

Byli jste opět velmi štědří, ze srdce děkujeme! Letošní Koláč pro hospic sv. Josefa v Rajhradě jste na všech místech, kde jste se s námi mohli potkat, podpořili (opět) neuvěřitelnou celkovou částkou 145 199 Kč!!