Mobilní hospic sv. Jana

 

hospicová péče

u vás doma

Hospic sv. Josefa

 

kvalitní péče

o nevyléčitelně nemocné

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

 

plnohodnotný život

pro lidi s demencí 

Vata Židlochovice

 

centrum pro děti

a mládež

 

Adventní zamyšlení

Adventní zamyšlení

Nedávno jsem byla svědkem krásného prožitku. Pán, který je těžce, smrtelně nemocný, ví dobře o své nemoci i její prognóze, nemůže se pohybovat ani mluvit, se upřímně a nefalšovaně radoval tak, jako to umí malé děti. Důvodem jeho radosti bylo, že měl možnost po delší době být v kapli, zúčastnit se mše svaté a přijmout svátosti. A nebyl to jen okamžik, z toho člověka vyzařuje pokoj a radost, jsou v něm někde hluboko pevně uloženy.

Přiznám se, že jsem se před tímto člověkem zastyděla. Kolik „důležitých“ problémů neustále řeším, na co všechno si během dne stěžuji, co se mi nelíbí, kolik mě toho „trápí“. A to jsem zdravá, schopná chodit a mluvit. Jak je to možné, že člověk, který postupně přichází o všechno, dokáže být tak pokojný a šťastný?

Vzpomněla jsem si na sv. Terezii z Avilly, která učila své svěřenkyně, jak najít cestu do svého „hradu v nitru“. Tento člověk tu cestu zjevně našel. Využil čas nedobrovolného zastavení a ztišení v životě vlivem těžké nemoci tím nejlepším způsobem. Každý z nás máme „hrad ve svém nitru“, místo, kde uvnitř našeho srdce přebývá Ten, který sestoupil před více než 2 tisíci let mezi lidi, aby nám ukázal, s jak velkou láskou se na každého z nás Bůh, náš Stvořitel, dívá, a s jakou něhou nás provází. Je to místo, kde jsme v bezpečí, kde jsme ve společnosti Ježíše, Krále, který nás dobře zná a který za každého z nás byl a je ochoten dát svůj život. Král, který nám nabízí opravdové přátelství a skutečnou Lásku. Je to právě Ten Ježíš, který se narodil v Betlémě v jesličkách jako malé dítě a jehož příchod slavíme každé Vánoce.

Hospicoví pacienti v kapli

My všichni máme v sobě touhu po pokoji, štěstí, lásce, a toto většinou hledáme všude možně kolem sebe. Očekáváme „znamení“ zvenku a rádi saháme po všem, co se nám nabízí. Hlubokou touhu po lásce a radosti se snažíme naplnit stále většími zážitky. Známý psychiatr a teolog Max Kašparů říká, že „naše společnost je na nejlepší cestě ubavit se k smrti“. Chováme se podobně, jako při nákupech v supermarketu – co má lepší obal, větší slevu a více se v reklamě nabízí, po tom sáhneme. Máme hlad po duchovním životě a nabízí se nám nepřeberné množství lákadel od různých experimentů s energiemi, astrologii, numerologii až po vykládání karet, magická kyvadélka apod. Jistě, je to cesta hledání a pevně věřím, že kdo upřímně hledá, najde. Ale stejně jako při těch nákupech si snad časem uvědomíme, že to skutečně kvalitní, co za něco stojí, není to, co se nám křiklavě nabízí, šidítka, která nejsou schopna naplnit naši touhu po štěstí.

A tak v tomto adventním čase bych Vám moc přála, abyste místo hledání vně sebe, v tom hluku světa a reklam, se zkusili na chvíli ztišit. Pro odvážnější třeba právě s knížkou sv. Terezie z Avilly Hrad v nitru, anebo s pohádkovými příběhy C.S. Lewise Letopisy Narnie.    A při tom udělat alespoň pár krůčků dovnitř, ke svému srdci. Je to sice mnohem těžší a zpočátku i často nepříjemnější cesta, ale cíl stojí rozhodně za to. Přes všechna naše zranění, bolesti, slabosti a úzkosti vede k setkání se skutečnou Láskou, s Ježíšem, který touží být naším přítelem a na té cestě nám pomáhá, čeká na nás trpělivě, aby nám mohl poskytnout to, po čem toužíme – skutečný pokoj a skutečnou vnitřní radost. Nebojte se, tento „hrad v nitru“, oázu bezpečí a lásky, máme v sobě každý a je jen na nás, jestli ji objevíme.

Ing. Bc. Dagmar Sližová

pastorační asistentka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, duchovní péče