K VÁM

Mobilní hospic sv. Jana

cHRÁNĚNÉ BYDLENÍ sv. Luisy

pro osoby

s demencí 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Vata Židlochovice

Centrum pro děti

a mládež

 

relaxujte...

Sociálně -

 

rehabilitační

 

centrum

 

Kavárna Slunečnice

Beseda s HIV pozitivním lektorem ve Vatě

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích každoročně v rámci Týdne nízkoprahů a Dne charity otevírá své dveře pro všechny zájemce i mimo cílovou skupinu. Zároveň se snaží v ten den pořádat akce, které by oslovily jak klienty služby, tak jejich rodiče a širokou veřejnost.

V minulých letech se mohli návštěvníci prostřednictvím filmu Čekárna na dospělost seznámit s nízkoprahy a jejich klienty a Mgr. Jitka Dresslerová jim poutavě popsala své zážitky zdravotnice na zahraničních humanitárních misích např. na Haiti nebo v Afghánistánu.

Letos bylo téma akce zaměřené na primární prevenci rizikového chování, ale také na předsudky. Ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc Vatu navštívil HIV pozitivní lektor, říkejme mu třeba Jirka. Vedl jak spíše odbornou přednášku na téma HIV / AIDS, tak také velmi lidskou a místy i bolestnou debatu, ve které velmi otevřeně svědčil o svém životě s touto nemocí. Akce měla odezvu hlavně mezi klienty Vaty. Návštěvník „zvenku“ byl jediný, což může být na jednu stranu škoda, na druhou stranu přívětivé prostředí vyhovovalo klientům a umožnilo bez nemístné opatrnosti klást Jirkovi dotazy a dostat upřímné odpovědi. Já sám jsem měl z akce velice dobrý pocit, obzvláště když jsem viděl, jak se klienti s Jirkou srdečně loučí podáním ruky.

                                                                                                                                              Za celý tým NCDM Vata

                                                                                                                                  Mgr. Lukáš Gryc, vedoucí zařízení